Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 60 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

16.01.2023 17:48

ZABAWA KARNAWAŁOWA

                                                                                                         

                   Zarząd  Stowarzyszenia  Emerytów i  Rencistów  Policyjnych  w Nowym  Sączu serdecznie zaprasza  na zabawę  karnawałową organizowaną w dniu 17 luty 2023 roku o godz. 18.00 w restauracji  Hotelu Beskid

Koszt  uczestnictwa dla członków i współmałżonków – 110 zł od osoby,

Koszt  uczestnictwa  dla  osób  niezrzeszonych         – 160 zł od osoby.

Organizatorzy  zapewniają  gorące   posiłki, zimna płyta, zimne i gorące  napoje  oraz  miłą  i  przyjemną  muzykę w wykonaniu didżeja.

 

Zgłoszenia  udziału  z  jednoczesnym  wniesieniem  opłaty  przyjmowane  będą  w  każdy  wtorek   i   piątek   w  godz. od  11.00 – 13.00  w siedzibie  Zarządu  Stowarzyszenia  ul.  Grottgera  50 tel. 47 833 45 25  do dnia  14.02. 2023 r. 

 

 

    S E R D E C Z N I E    Z A P R A S Z A M Y   W S Z Y S T K I C H   C H Ę T N Y C H   !!

                                                                                                                                                    Zarząd  SE i RP w Nowym Sączu

Aktualności