Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 80 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

Podstawowym dokumentem Stowarzyszenia jest:
 
Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
Sygnatura sprawy : WA.XIII NS-REJ.KRS/007510/07/344 , data wpisu – 24.05.2007 r.
Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Nr pozycji rejestru (numer. KRS) – 0000043188
Stowarzyszenia posiada status Instytucji Użyteczności Publicznej:

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
KRS 0000043188
Nr konta bankowego : 15 1500 1126 1211 2010 1441 0000

 

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY "SEiRP 2009" ORAZ PROGRAM "OPIEKA MEDYCZNA S"

Opis ubezpieczeń, procedury przystąpienia, program ubezpieczeniowy - pobierz plik.

Grupowe Ubezpieczenie na Życie „WARTA EKSTRABIZNES PLUS” na rok 2016

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - pobierz plik

Regulacje prawne