Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 60 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

Skład Zarządu

Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów Rencistów w Nowym Sączu

 • Marek Sadlisz – Prezes Zarządu Koła, tel. służbowy- 506040548,
 • Jerzy Ogorzałek – W-ce Prezes,
 • Mieczysław Wysocki – W-ce Prezes,
 • Danuta Ogorzałek - Skarbnik
 • Anita Stafin-Cieśla – członek,
 • Marek Hebda – członek,
 • Eugeniusz Kozieł- członek,
 • Huryn Tadeusz - członek,
 • Iwanczewska Lidia - sekretarz.


oraz 3 osobową Komisję Rewizyjną w składzie:

 • Franciszek Golonka – Przewodniczący,
 • Jan Perek – członek,
 • Janusz Cebulewicz - członek.
Skład zarządu