Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 80 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

09.03.2021 16:20

WAŻNE!!!!

Podajemy nowy numer telefonu stacjonarnego do Stowarzyszenia 47 8334525.

                                                                    Zarząd SEiRP Nowy Sącz

Aktualności