Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 80 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

02.02.2017 15:39

POROZUMIENIE

Informacja o spotkaniu.

 

W dniu 25 stycznia 2017 r. w siedzibie Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniami i Związkami Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych działającymi na terenie Nowego Sącza. Porozumienie zostało zawarte przez następujące podmioty:

 

-      Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu – reprezentowane przez prezesa Marka Sadlisza i wiceprezesa Jerzego Ogorzałka;

 

-      Region Sądecki Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej – reprezentowany przez prezesa Edwarda Sochę i wiceprezesa Wiesława Furmanka;

 

-      Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Nowym Sączu – reprezentowany przez prezesa Kazimierza Zająca oraz sekretarza Henryka Jędrzejka i kierownika biura Antoniego Dobrowolskiego;

 

-      Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Nowym Sączu – reprezentowane przez przewodniczącego Ryszarda Gronia;

 

-      Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Nowym Sączu – reprezentowane przez prezesa Jana Smolenia.

 

Zakres współpracy, poza celami statutowymi, obejmuje w szczególności udział w organizowaniu i uczestnictwo członków stowarzyszeń/związków w imprezach o charakterze kulturalno-rozrywkowym, turystycznym i sportowym (wycieczki, wczasy, zabawy taneczne, zawody sportowo-obronne itp.).

Uczestnicy uzgodnili m.in., że w bieżącym półroczu dojdzie do spotkania Zarządów, na którym zostaną omówione ewentualne wspólne przedsięwzięcia w tym roku.

 

                                                                   Zarząd SEiRP w Nowym Sączu

                                                                     Zdjęcia w galerii

                                                                

 

 

 

Aktualności