Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 60 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

06.11.2016 12:43

POROZUMIENIE

 Zarząd Koła nr 12 SEiRP w Katowicach zaproponował współpracę z Zarządem Koła SEiRP w Nowym Sączu. W dniu 14 października 2016 roku w ośrodku wypoczynkowym "Stalownik" w Bartkowej nad Jeziorem Rożnowskim zostało podpisane porozumienie w zakresie:

- wymiany informacji dot. podejmowanych inicjatyw zmierzających do poprawy warunków socjalno-bytowych emerytów i rencistów policyjnych oraz ich rodzin,

- wzajemnego współdziałania w kształtowaniu prestiżu w społeczeństwie i upowszechnianiu tradycji i historii Polskiej Policji,

- aktywnego propagowania wśród policjantów działań podejmowanych przez SE i RP na rzecz środowiska policyjnego,

- wzajemnego konsultowania opracowanych i wprowadzanych w życie inicjatyw zmierzających do zmiany niekorzystnych przepisów dla emerytów, rencistów policyjnych i ich rodzin,

- wspólne organizowanie imprez tj. wycieczek, wczasów turystycznych krajowych i zagranicznych, spotkań integracyjnych, sportowych i kulturalno-oświatowych.

Porozumienie zostało podpisane przez Prezesów Kół ;

Purzyński Ryszard - Prezes Zarządu Koła Nr 12 w Katowicach

Sadlisz Marek        - Prezes Zarządu Koła w Nowym Sączu


                                                                                         Zarząd SE i RP w Nowym Sączu

Zdjęcia z podpisania porozumienia w naszej galerii.

Aktualności