Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 60 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

20.12.2011 19:34

Spotkanie opłatkowo-noworoczne

W dniu 15. 12. 2011 roku Zarząd SE i RP wspólnie z Kołem EiR w Nowym Sączu oraz ZT NSZZ policjantów zorganizował tradycyjne coroczne spotkanie wigilijno-opłatkowe w restauracji „Roko” w Nowym Sączu.

W spotkaniu uczestniczyło 72 członków i sympatyków oraz zaproszeni goście w osobach : Z-cy Komendanta  Miejskiego  Policji w Nowym Sączu – mł. insp. Rafała Leśniaka, radnego miasta Nowego Sącza, jednocześnie  członka naszego stowarzyszenia- kol. Józefa Gryźlaka oraz przewodniczącego ZT NSZZ – kol. Janusza Sarnickiego.

Życzenia świąteczno- noworoczne złożyli : Prezes – Marek Sadlisz, Przewodniczący Koła -Jan Kowalik oraz zaproszeni goście.

Uroczyste spotkanie połączono z wręczeniem przez Prezesa Marka Sadlisza dyplomów wraz z upominkami dla członków jubilatów stowarzyszenia. Spotkanie przebiegało w uroczystej, miłej i serdecznej atmosferze przy obficie zastawionym stole, kawie, herbacie i lampce wina. Uczestnicy  składali sobie życzenia świąteczne, zdrowia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2012 roku.

 Zdjęcia ze spotkania w naszej galerii.

Aktualności