Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 60 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

Prezydium ZG SEiRP

Lp.

  Nazwisko  i  imię

      Funkcja - miasto

1.

CZARNECKI  Zdzisław

Prezes ZG - W-wa

2.

PIETRYKA Zdzisław

I Wiceprezes ZG - W-wa

3.

KRAWCZYK Jerzy

II Wiceprezes ZG     -  Tarnów

4.

SZCZEPAŃSKA Joanna

Sekretarz ZG -  W-wa    

5.

BARTULA Zdzisław

Skarbnik ZG   - W-wa

6.

DAGOW Janusz

Członek Prezydium ZG  - Toruń

7.

DUDA Antoni

Członek Prezydium ZG - Katowice

 

Główna Komisja Rewizyjna

Lp.

     Nazwisko i imię

      Funkcja - miasto

1.

PIASECKI Józef

Przewodniczący-Włocławek

2.

GRUDZIEŃ Wilhelm

Wiceprzewodniczący–Katowice

3.

GRABIEC Hanna

Sekretarz  -Warszawa

4.

KLIŚ Stanisław

Członek – Kraków

5.

KOCZAN Ireneusz

Członek – Szczecin

6.

PIETRASZEWSKI Antoni

Członek – Warszawa

7.

ZIELSKI Marian

Członek - Opole

Skład zarządu