Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 60 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

20.04.2017 17:05

Pomoc Prawna-Ustawa

                                             Informujemy wszystkich zainteresowanych o utworzeniu subkonta na które można dokonywać wpłat na pomoc prawną dot.Ustawy represyjnej. Nr konta : 40 1090 2590 0000 0001 3416 6961

 

                                                                                     Zarząd SEiRP w Nowym Sączu

Aktualności