Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 60 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

08.03.2014 18:52

Walne zebranie 2014

 

WALNE ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE STOWARZYSZENIA

EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

w Nowym Sączu


W dniu 28 lutego 2014 roku w restauracji „ROKO” w Nowym Sączu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SE i RP w Nowym Sączu liczącym 302 członków – w tym 5-ciu seniorów i 54 czł. wspierających.


Zebranie otworzył Prezes Koła Marek Sadlisz, który przywitał przybyłych gości - przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie – Prezes -Andrzej Czopek oraz członek Zarządu – Stanisław Smoleń.

Po zatwierdzeniu porządku obrad zostały przedstawione poszczególne sprawozdania:

 • z działalności Zarządu Koła za okres od dnia 01.01.2010 roku do 31.12.2013 roku,

 • finansowe,

 • realizacji przyjętych uchwał,

 • komisji rewizyjnej.

Przedstawione sprawozdania zostały przyjęte i jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

Wybrano nowy 9-cio osobowy Zarząd Koła na następną czteroletnią kadencję w składzie :


 • Marek Sadlisz – Prezes Zarządu Koła,

 • Jerzy Ogorzałek – V-ce Prezes,

 • Mieczysław Wysocki – V-ce Prezes,

 • Jerzy Jakubowski – Sekretarz,

 • Danuta Ogorzałek – Skarbnik,

 • Ignacy Baran – członek,

 • Anita Stafin-Cieśla – członek,

 • Michał Kowalczyk - członek,

 • Eugeniusz Kozieł - członek.


oraz 3 osobową Komisję Rewizyjną w składzie;


 • Franciszek Golonka – Przewodniczący ,

 • Jan Perek – V-ce Przewodniczący,

 • Janusz Cebulewicz - członek.


Wybrano także 16 -to osobową grupę delegatów na Wojewódzką Konferencje Sprawozdawczo -Wyborczą w Krakowie.


Prezes Zarządu Wojewódzkiego SE i RP w Krakowie – Andrzej Czopek podziękował za zaproszenie na zebranie, pogratulował wyboru nowemu zarządowi, omówił sprawy organizacyjne, sprawy integracji środowisk mundurowych i podziękował za dotychczasową współpracę i działalność koła.

Na zakończenie posiedzenia Prezes Marek Sadlisz podziękował wszystkim za przybycie oraz za zaufanie i ponowny wybór na Prezesa Zarządu Koła SEiRP w Nowym Sączu.


Zdjęcia z zebrania w naszej galerii.

Aktualności