Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 60 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

15.04.2013 04:45

Zebranie sprawozdawcze za 2012 r

W dniu 12 kwietnia 2013 roku o godz. 13.00 w sali Konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Koła Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu za okres od 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 roku.

Sprawozdanie z działalności wygłosił Prezes Koła Marek Sadlisz.

Szanowne Koleżanki i koledzy!

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu zwołał coroczne, Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego Koła, na którym chcielibyśmy zapoznać naszych Członków z tym co przez miniony rok w naszym Kole się działo i jakie zamierzenia na przyszłość chcielibyśmy zaproponować, oczywiście po wysłuchaniu propozycji uczestników Zebrania. Chciałbym również aby wszyscy zebrani zechcieli się wypowiedzieć na temat funkcjonowania Naszego Koła i aby przedstawili propozycje poprawy jego działania jeżeli jakieś mankamenty zostały przez nich zauważone. Chciałbym tylko zaznaczyć, że należy mierzyć siły na zamiary, gdyż wszyscy członkowie Zarządu Koła działają w jego pracach społecznie i mają również tak jak i Wy określone obowiązki względem rodziny oraz innych organizacji społecznych, których są członkami.

Teraz chciałbym przedstawić skład Zarządu Koła, który trwa bez zmian od ostatniego zebrania sprawozdawczego pomimo zawirowań i transformacji jakie dotknęły niektórych jego członków działających na rzecz innych organizacji społecznych. Przedstawia on się następująco :

Prezes Zarządu:
- Marek Sadlisz, 

V-ce Prezesi:
- Lesław Olech,
- Jan Kowalik,

Skarbnik:
- Danuta Ogorzałek,

Sekretarz:
- Jerzy Jakubowski,

Członkowie Zarządu:
- Wanda Śmigielska,
- Maria Korzyńska,
- Jerzy Ogorzałek,
- Michał Kowalczyk.

Skład Komisji Rewizyjnej Również się nie zmienił i Przestawia się następująco : 

Przewodniczący:
- Franciszek Golonka,

Członkowie:
- Wiesław Oksiutycz,
- Jan Perek.

Teraz chcąc, nie chcąc muszę Was zanudzić liczbami gdyż bez z nich sprawozdanie było by mniej ważne. W dniu 1 stycznia 2012 roku nasza organizacja liczyła 211 członków. W tym było 16 członków wspierających i 6 członków seniorów.

W roku sprawozdawczym nasza organizacja powiększyła się o 75 członków – w tym 18 członków wspierających. Ubyło natomiast 23 członków, przy czym przyczyny rezygnacji były różnorakie. Niektórzy nie byli zadowoleni z wysokości uzyskanych świadczeń w Komisji Socjalnej KWP w Krakowie, czy uzyskanego odszkodowania w PZU Życie. Tu chciałbym podkreślić, że SEiRP jest tylko przekaźnikiem wniosków do KWP, opiniuje je, przekazuje do merytorycznego załatwienia kol. Danucie Niedźwiedź, lecz nie ma żadnego wpływu na wysokość przyznanych świadczeń. Również niezrozumiałym jest przerzucanie odpowiedzialności na sposób załatwienia roszczenia odszkodowawczego na SEiRP gdy polisy ubezpieczeniowe są zawierane indywidualnie przez naszych członków, a my udzielamy merytorycznej pomocy w sporządzeniu dokumentacji. Z tego co się zorientowałem to nieliczne odmowy wypłaty odszkodowań wynikają z winy niestety ale naszych członków. Na liczbę członków, którzy odeszli składają się równie Ci, którzy odeszli do innego koła, takiego gdzie nikomu z nas się nie spieszy, gdzie nie płacą składek a uhonorować ich możemy tylko zniczem czy kwiatkiem. Dwie osoby z naszego grona zostały skreślone na skutek braku zainteresowania działalnością Koła i notorycznego uchylania się od płacenia składek członkowskich. Chciałbym tutaj podkreśli, że osoby te wielokrotnie deklarowały, że składki wyrównają. Były to jednak obietnice bez pokrycia. Ale myślę, że dość narzekań.

Reasumując, na dzień 31.12.2012 roku liczba Członków Naszego Koła wynosi 263 osoby. W tym jest 31 członków wspierających i 5 członków seniorów. Na ogólną liczbę członków jest 69 kobiet i 194 mężczyzn. Jeden członek senior przeniósł się do innego koła z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania.

W niezmienionych terminach Członkowie Zarządu Naszego Koła SEiRP, wspólnie z Członkami Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów – tj. we wtorki i piątki w godzinach od 11 do 13 przyjmowali interesantów tak - członków Stowarzyszenia jak i osoby pozostające poza jego szeregami – udzielając merytorycznej pomocy związanej z wypełnianiem dokumentacji koniecznej do uzyskania świadczeń socjalnych jak i w innych, istotnych życiowych problemach. Na Naszej stronie internetowej, której administratorem jest Członek naszego Zarządu Jurek Ogorzałek, pełniący również obowiązki rzecznika prasowego, umieszczone są numery kontaktowe do Członków Zarządu, z których nasi członkowi mogli korzystać w razie problemów i niejednokrotnie z nich korzystali. Tak, że działalność Członków Zarządu nie ograniczała się tylko do dni i godzin urzędowania.

I znowu liczby. W okresie sprawozdawczym Członkowie Zarządu Koła SEiRP uczestniczyli w 99 dyżurach przyjmując w tym czasie 789 interesantów. Przyjęli, sprawdzili pod względem merytorycznym i przekazali do dalszego załatwienia 258 wniosków zapomogowo – socjalnych. Zarząd Koła działał w oparciu o uchwały podejmowane na posiedzeniach, których w roku sprawozdawczym odbyło się 9. 

Na posiedzeniach tych podejmowane były uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania Koła, finansowania przedsięwzięć realizowanych zgodnie z przyjętym przez poprzednie zebranie planem pracy, i innych sprawach związanych z funkcjonowaniem Koła. Szczegółowego rozliczenia finansowego dokona nasza nieoceniona skarbniczka i strażniczka naszych pieniędzy Danusia Ogorzałek, zaś z podjętymi uchwałami zapozna nas Sekretarz Zarządu Jurek Jakubowski.

Teraz chciałbym się skupić na realizacji założonego na 2012 rok planu pracy naszego Koła. Mimo, że nie wszystko udało nam się wykonać to jednak ten rok należy uznać za bardzo udany. Nie jest to tylko moje odczucie ale opieram się na opiniach członków, które do mnie docierają. I tak, przez cały rok kontynuowane były zajęcia rekreacyjno-rehabilitacyjne na basenie MOSIR w Nowym Sączu współfinansowane przez Zarząd Terenowy EiR NSZZ Pol.. W dniu 10.02. w Klubie „ROCO” w Nowym Sączu odbyła się Zabawa Karnawałowa, w której uczestniczyło 49 członków. W dniu 8.03. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji „Dnia Kobiet” w którym uczestniczyła 48 osób. W dniu 27.06. odbyła się wycieczka turystyczno-rekreacyjna na trasie Krynica Zdrój – Tylicz – Bradowiec zakończona piknikiem na obiekcie Leśnego Zakładu Doświadczalnego, w której uczestniczyło 29 osób. W dniu 24.07. uroczyście pożegnaliśmy naszego członka seniora kol Pawła Łukaszewicza, który przeniósł się do innego Koła z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania. W dniach 24-26.09. odbyła się wycieczka rekreacyjno wypoczynkowa nad Solinę do Polańczyka, w której uczestniczyło 31 osób. Podczas wycieczki pływaliśmy statkiem po zalewie, zwiedziliśmy zaporę wodną oraz skansen w Sanoku. W dniu 20.10 odbyła się wycieczka do kopalni Soli w Wieliczce w której uczestniczyło 33 osoby. W planie było zwiedzenie Kopalni Soli oraz biesiada integracyjna w Karczmie w Gosprzydowej. W dniu 24.11. odbyła się wycieczka turystyczno – rekreacyjna na trasie Szczawnica – Białka Tatrzańska w której uczestniczyło 35 osób. W programie wycieczki było zwiedzanie Szczawnicy z przewodnikiem, kąpiele w źródłach termalnych kompleksu „Bania” w Białce Tatrzańskie oraz posiady połączone z piosenką biesiadną w karczmie w Nowym Targu. W dniu 30.11. w rezydencji „LAS VEGAS” w Barcicach odbyła się Zabawa Andrzejkowa, w której udział wzięło 81 osób.

W dniu 14.12. w Klubie „ROCO” w Nowym Sączu odbyła się nasza ostatnia impreza cykliczna w 2012 roku a było nią spotkanie opłatkowe w którym uczestniczyło 83 osoby. Na spotkaniu tym przy lampce szampana życzyliśmy sobie wesołych świąt i udanego Nowego Roku. Na ile on będzie udany dla Naszego Stowarzyszenia to zależy właśnie od jego członków, ich inicjatywy i pomysłowości, od gotowości poświęcenia swojego czasu dla innych i wyrozumiałości dla ułomności jakie nas dotykają z racji naszego młodego wielu i gorących głów. Nie udało nas się natomiast zorganizować wyjścia, czy wyjazdu to teatru z uwagi na wysokie koszty. Nie odbył się również kulig, gdyż w trakcie załatwiania formalności związanych z jego realizacją śnie na nas nie zaczekał i sobie zszedł. Nie odbyły się również cykliczne spotkania na Cieniawie z przyczyn w zasadzie pogodowych. Nawiązaliśmy natomiast ścisły 

kontakt z policjantami-emerytami ze Słowacji co znalazło finał w obecnym roku i będzie to tematem następnego zebrania. Kontynuowaliśmy współpracę z Federacją służb mundurowych, szczególnie z Zarządem Rejonowym Związku Żołnierzy WP co skutkowało udziałem naszej drużyny w strzelaninach i spotkaniach integracyjnych przez nich organizowanych. Z przykrością muszę stwierdzić, że bez rewanżu z naszej strony.

Realizacja tak rozlicznych i różnorodnych przedsięwzięć o jakich wcześniej mówiłem nie była by możliwa bez zaangażowania całego Zarządu Koła jak i poszczególnych jego członków. W niektórych przypadkach działanie to było przerywane koniecznością ogarnięcia działalności w innych organizacjach. Mam nadzieję , że przyszłość i rozwaga unormują tą działalność oby interesy poszczególnych organizacji nie kolidowały ze sobą gdyż cel mamy wspólny, dobro naszych koleżanek i kolegów a w szczególności to aby przechodząc na emeryturę czy rentę nie byli pozostawiani sami sobie lecz właśnie teraz gdy są wolni od obowiązków służbowych i rodzinnych realizowali swoje marzenia. Życzę Wam abyście przestali być zakładnikami i zaczęli żyć pełnią życia. Na zakończenie chciałbym pochylić głowę nad tymi koleżankami i kolegami z naszego grona, którzy w minionym roku opuścili nasze szeregi na zawsze, cześć ich pamięci.

Życząc wszystkich członkom Naszego Koła Wszystkiego najlepszego w życiu osobisty chciałbym nieśmiało przypomnieć, że termin opłacenia składek to 30.06. Jak i chciałbym przypomnieć o tym, że SEiRP posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i można odpisać 1% podatku na Stowarzyszenie. Regulamin przyznawania zapomóg jak i celów na jakie można przeznaczyć uzyskane pieniądze jest do wglądu w siedzibie Koła.

Wszystkim obecnym na zebraniu dziękuję za przybycie i proszę o aktywny w nim udział.

W dalszej części zebrania zostały przedstawione sprawozdania : finansowe i komisji rewizyjnej. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie.

Zebranie sprawozdawcze za 2012 rok zakończono podjęciem uchwał dot. działalności naszego Koła w 2013 roku.

Aktualności