Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 80 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

16.03.2024 12:48

Zebranie sprawozdawcze za 2023 r.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

STOWARZYSZENIA EMERYTÓW i RENCISTÓW POLICYJNYCH

KOŁA w NOWYM SĄCZU 15.03.2024 r. godz. 13.00 - 15.00.

W sali odpraw KMP w Nowym Sączu zebrało się 40 Członkiń i Członków naszego Koła, WZS otworzył kol. Marek SADLISZ - Prezes który powitał zebranych, naszego Gościa - Prezesa ZW SEiRP w Krakowie kol. Jana KACZMARCZYKA i p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu mł. insp. Adama BUKAŃSKIEGO.

Następnie wybrano Przewodniczącego WZS - którym został piszący ten post - Marek HEBDA, sekretarzem została kol. Anita STAFIN-CIEŚLA a protokolantem kol. Jan PEREK.

Mł. insp. A. BUKAŃSKI - w swoim wystąpieniu zaznaczył, że jest bacznym obserwatorem dokonań naszego Koła (sam już jest w wieku emerytalnym), będzie wraz z Załogą pomocny w naszych działaniach, będzie udostępniał pomieszczenia i będzie zawsze obecny wśród nas gdy zostanie zaproszony. Życzył owocnych obrad a także dobrych Świąt Wielkanocnych.

Kolejne punkty były poświęcone wypełnieniu obowiązków statutowych.

Następnie uczciliśmy "Minutą Ciszy" zmarłe Koleżanki i Kolegów -

J. Gryźlaka, A. Skalskiego, A.Urbana, M. Rysiewicz, A. Grygiel-Huryn.

Kolejny punkt to wręczenie 2 "Medali XXX-lecia Koła SEiRP w NS" - które otrzymali - kol. Maria NAJDUCH i kol. Józef DOBOSZ - za :

uczestnictwo w wielu przedsięwzięciach Koła i wymierną pomoc organizacyjną, Medali wręczyli Prezesi M.SADLISZ i J.KACZMARCZYK.

Prezes Koła kol. M. Sadlisz złożył obszerne sprawozdanie z działalności Koła w okresie sprawozdawczym.

Między innym zorganizowano :

- 1 wycieczkę w Pieniny, Spisz i do Czerwonego Klasztoru na Słowację, z biesiadą w karczmie w Krościenku,

- 2 pikniki - "1 Majowy" i "Pożegnanie Lata",

- 1 rejs statkiem po J. Rożnowskim z biesiadą grillową,

- 2 zabawy taneczne - "Andrzejkowa" i "Karnawałowa",

- 14 dniowy turnus rehabilitacyjny w Świnoujściu dla 28 osób,

- 2 wyjazdy na baseny termalne w Szaflarach,

- spotkanie z okazji "Międzynarodowego Dnia Kobiet" z uroczystym obiadem dla 60 naszych Pań,

- spotkanie świąteczno-noworoczne w Hotelu "BESKID" dla 82 osób

- rozdanie paczek świątecznych dla 25 najbardziej potrzebujących,

- odwiedzenie grobów naszych Koleżanek i Kolegów i zapalanie zniczy pamięci z Logiem Koła,

- udział członków Zarządu i Koła w pogrzebach.

Na dzień sprawozdania Koło liczy 245 osób.

Sprawozdanie finansowe złożyła kol. Danuta OGORZAŁEK.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył kol. Franciszek GOLONKA.

WZS udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi Koła.

Kolejny punkt to przedstawienie Planu Pracy Koła na rok 2024 - który zaprezentował Prezes M. Sadlisz i dyskusja nad planowanymi zamierzeniami, m.in. - zaprezentowano warunki uczestniczenia w zajęciach na krytym basenie (po remoncie) - w każdą sobotę pod okiem ratownika kol. Jana PERKA.

Przewidziano 1 wycieczkę "SZLAKIEM ARCHITEKTURY DREWNIANEJ" - odwiedzimy kilka (z 16) cerkwi polskich i ukraińskich - wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, kasztel w Szymbarku, zabytkowe miasteczko z X w. BIECZ, a zakończymy biesiadą (być może) z tradycyjnym

jadłem łemkowskim.

Przewidziano również turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Hotelu Resort Holiday Home w Jarosławcu w dniach od 17.09 -01.10.2024r.

Reszta zamierzeń - podobna jak w latach poprzednich.

Walne ZS zakończono - pamiątkową fotką z p.o. Komendanta KMP w Nowym Sączu mł. insp. Adamem BUKAŃSKIM na schodach gościnnej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Panie Komendancie - DZIĘKUJEMY !!!

Marek Hebda

zdjęcia w naszej galerii

 

 

 

Aktualności