Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 80 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

04.05.2023 16:55

MAJÓWKA

ŚWIĘTO PRACY !
ŚWIĘTO FLAGI !
ŚWIĘTO KONSTYTUCJI "3 MAJA" !
19 ROCZNICA WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ !

Świętowaliśmy na tradycyjnej "Majówce" w ramach dwóch naszych
Stowarzyszeń
NOWOSĄDECKIEJ INICJATYWY SOCJALDEMOKRATYCZNEJ
EMERYTÓW i RENCISTÓW POLICYJNYCH Koła w NOWYM SĄCZU.

Przed rozpoczęciem "Majówki" - 9-osobowa delegacja Zarządów
Stowarzyszeń : Nowosądeckiej Inicjatywy Socjaldemokratycznej i Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła w Nowym Sączu w towarzystwie 2-osobowej delegacji Sądeckiego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych - wyruszyły pod pamiątkową tablicę adw. Zygmunta MARKA - działacza Ruchu Robotniczego II RP (zlokalizowaną na ścianie DOMU ROBOTNICZEGO przy ul. Zygmuntowskiej w Nowym Sączu) - gdzie uroczyście złożone zostały wiązanki "biało-czerwonych" kwiatów. (w zał. fotki).

Następnie rozpoczęła się tradycyjna "MAJÓWKA" od godz. 16.00. Na stadion piłkarski KS "PRZETAKÓWKA" w Nowym Sączu przybyło aż 65 osób. Ruszt przygotował i obsługiwał mistrz - ognia, ożoga i temperatury potraw - kol. Stanisław SŁABY (b. długoletni Szef Dzielnicy PRZETAKÓWKA w NS). Liczne potrawy - przygotowali : firma - Zakłady Mięsne "LEŚNIAK" Nowy Sącz,karczek - kol. Danusia OGORZAŁEK, piernik - kol. Marysia NAJDUCH, kawę i herbatkę (też z "prądem") serwowała Anitka STAFIN-CIEŚLA. Dopisała wspaniała pogoda, było radośnie, były śpiewy, soczyste kawały, sporadyczne tańce. Zakończyliśmy o godz. 20.00.

Cieszy nas bardzo liczny udział naszych Członkiń i Członków.
Cieszy nas stały wzrost liczebny naszych Stowarzyszeń.
Cieszy nas obecność wśród nas Przewodniczącej Rady Powiatu OPZZ w Nowym Sączu - kol. Grażyny CEMPA-PULIT.
Cieszy nas wzrastająca liczba i hojność naszych Sponsorów - nawet z odległych stron Kraju.

GODNIE, POGODNIE i RADOŚNIE - A CO NAJWAŻNIEJSZE W PRZYJAZNYM GRONIE SPĘDZILIŚMY NASZĄ "MAJÓWKĘ" !!!!

Wielkie podziękowanie dla organizatorów - Zarządów obu Stow. a szczególnie dla kol. Jerzego OGORZAŁKA.

Teraz kolej na wycieczkę w PIENINY i na SŁOWACJĘ - prawdopodobnie 30 maja 2023 r. Szczegóły wkrótce.

                                                                                               Marek Hebda

                                                                                      Zdjęcia w naszej galerii

Aktualności