Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 80 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

26.03.2023 15:20

Zebranie sprawozdawcze za 2022 rok

KOŁO

STOWARZYSZENIA EMERYTÓW i RENCISTÓW POLICJI

w NOWYM SĄCZU

w dniu 22.03.2023 r. odbyło swoje statutowe

Walne Zebranie Sprawozdawcze z działalności w 2022 r.

Spotkanie odbyło się w sali odpraw KMP w Nowym Sączu, udział brało 40 osób (na 240 wszystkich czł.) tj. ok. 18% wszystkich Członków Koła.

Spotkanie otworzył Prezes Koła Kol. Marek SADLISZ, a następnie powierzył prowadzenie WZS - Kol. Markowi HEBDZIE.

Wspomnieliśmy Naszych Zmarłych Koleżanki i Kolegów - których sala uczciła MINUTĄ CISZY !!!!

Na spotkanie przybył Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu

insp. dr Krzysztof DYMURA - który jako Gospodarz obiektu powitał wszystkich zebranych, podziękował za dotychczasową współpracę KMP z Kołem SEiRP, zadeklarował dalszą pomoc i współpracę, życzył owocnych obrad - sala nagrodziła wystąpienie brawami.

Dalsza część obrad potoczyła się w porządku statutowym. Prezes przedstawił dokonania Koła w roku 2022 tj. :

-kartki noworoczne do wszystkich Członków Koła,

-zabawa karnawałowa, (60 osób),

-kartki z życzeniami do Pań z okazji "Dnia Kobiet",

-uroczyste świętowanie "Dnia Kobiet" w Rest. "IMPRESJA", (70 osób)

-wyjazd na baseny termalne do Szaflar, (42 osoby),

-biesiada integracyjna w Pensjonacie "PERŁA" w Białce Tatrzańskiej,

-zakup art. żywnościowych i toaletowych dla uciekinierów

wojennych z Ukrainy i przekazanie ich (własnym transportem) do

DW "LIDO" w Krynicy Zdroju dla 53 osób (w tym 20 dzieci),

-złożenie kwiatów i zapalenie znicza pod tablicą Zygmunta Marka

bojownika o prawa robotnicze - z okazji ŚWIĘTA PRACY 1 MAJA",

-spotkanie majówkowe w m. Feleczyn (60 osób),

-wycieczka do STAREJ LUBOVNI na SŁOWACJI - zwiedzanie gorzelni

Whisky (z degustacją), zwiedzenie Sanktuarium w LITMANOVEJ,

wizyta w fabryce czekolady (z degustacją) - (42 osoby),

-kąpiele termalne i biesiada w WYŻNYCH RUŻBACHACH,

-spotkanie integracyjne "POŻEGNANIE LATA" (wspólnie ze Stow.

NIS) - przy grillu, (45 osób),

-organizacja i przeprowadzenie Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego,

-wyjazd 20 osób na turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy do

"MAGNOLIA SPA" w Kołobrzegu,

-zabawa taneczna w Rest. "IMPRESJA" z okazji "POWITANIE JESIENI"

(50 osób),

-zabawa "ANDRZEJKOWA" - (60 osób),

-spotkanie "ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE" w DW "GRZEŚ" -(80

osób),

-rozwiezienie 15 paczek "świątecznych" dla naszych Członkiń i

Członków - sponsorowanych przez S.A. "NEWAG",

-udział członków Zarządu i wielu członków Koła - w pogrzebach

naszych Koleżanek i Kolegów,

-pełnienie dyżurów (wtorki i piątki 11.00-13.00) przez Zarząd Koła

przyjęto ok. 200 interesantów w sprawach dot. pomocy prawnej

osób dotkniętych "ustawą" dezubekizacyjną, sporządzenia

dokumentów dot. zasiłków i zapomóg, itd.

Swoje sprawozdania przedstawili :

Kol. Danuta OGORZAŁEK - Skarbnik Koła,

Kol. Franciszek GOLONKA - Przew. Komisji Rewizyjnej.

Po dyskusji w głosowaniach - zgromadzeni przyjęli w/w sprawozdania i udzielili Zarządowi - absolutorium.

Kolejnym punktem - było przedstawienie Planu Pracy Koła na 2023 r. (część już zrealizowana w I kw. 2023 r.) - przedstawił Prezes.

W dyskusji "sala" zaproponowała - dodatkową wycieczkę statkiem rejsowym po Jeziorze Rożnowskim z grillem "na zaporze" (jak w 2021 r.), oraz o wycieczkę jesienną w Bieszczady.

Burzliwą częścią dyskusji była sprawa podwyżki o 100% składek członkowskich "zadecydowanych" przez ZG SEiRP. Zebranie podjęło swoją decyzję w tej sprawie. Walne zebranie podjęło uchwałę o podniesienu wysokości składki do 80 zł za rok. Skłdka będzie obowiązywała od 01.01.2024 r.

Spotkanie zakończyło się po 2 godz. obrad - w miłej i serdecznej atmosferze.

Sala brawami podziękowała całemu Zarządowi za działalność w 2022 !!!

Kierownictwu KMP w Nowym Sączu - a szczeg. Komendantowi Miejskiemu Policji - dziękujemy za gościnność "na co dzień", za udostępnienie sali, za udział w naszym WZS i przekazane życzenia.

Dziękujemy wszystkim Członkom Wspierającym nasze KOŁO - szczeg. S.A. "NEWAG", firmom "LITWIŃSKI", "LEŚNIAK", Rezydencji "LAS VEGAS", DW "GRZEŚ", Państwu POPIELOM i Hotelowi "BESKID", Rest. "IMPRESJA", Firmie Przewozowej "DRĄG", wielu innym - w tym indywidualnym.

                                                                                                  Marek Hebda

                                                                                           zdjęcia w nasze galerii

 

 

 

 

Aktualności