Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 60 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

24.10.2021 11:45

XXX Lecie SEiRP

XXX LAT KOŁA w NOWYM SĄCZU STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICJI !!!

(a nawet już 31 z powodu pandemii).

W DNIU 22.10.2021 r. od godz. 14.00 w DW "GRZEŚ" w NAWOJOWEJ

CZŁONKOWIE NASZEGO KOŁA i LICZNIE PRZYBYLI GOŚCIE

ŚWIĘTOWALI TĘ ROCZNICĘ !

Zebranych powitał Prezes Koła Kol. Marek SADLISZ i powierzył dalsze prowadzenie uroczystości Kol. Markowi HEBDA.

Zaczęliśmy od wspólnego odśpiewania Hymnu RP.

Następnie uczciliśmy zmarłe Koleżanki i Kolegów MINUTĄ CISZY.

Prowadzący przedstawił zaproszonych Gości :

-przedstawiciela Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu,

nadkom. W. GÓROWSKIEGO - N-ka Wydz. Prewencji KMP,

-Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie,

Janusza JANIKA i Jerzego BYRSKIEGO - Przew. KR ZW SEiRP,

-Wiceprezes Koła SEiRP w Katowicach Kol. Ewę MACEK,

-Wiceprezesa Stowarzyszenia Komendantów Policji Kol. Andrzeja

MROZA,

-Prezesa i Sekretarza Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w

Nowym Sączu - płk w st. spocz. Adama LESZYŃSKIEGO i ppłk w st.

spocz. Bogusława SURDY,

-Rzecznika Prasowego Związku Emerytów i Rencistów Straży

Granicznej Regionu Nowy Sącz - ppłk SG w st. spocz, Jerzego

JANKOWSKIEGO,

-p. Gerarda DRĄGA - właściciela Firmy Usługi Transportowe,

-p. Wiesława LEŚNIAKA - właściciela Firmy Zakłady Mięsne

"LEŚNIAK",

-p. Dariusza POPIELĘ - sportowca formatu światowego, właściciela

Hotelu "BESKID" w Nowym Sączu,

-p. Zbigniewa ZALEWSKIEGO - firmy budowlane.

Kolejnym punktem było odznaczenie 21 z naszych Członkiń i Członków

"MEDALEM XXX LECIA KOŁA SEiRP w NOWYM SĄCZU".

Tym Medalem wyróżniono również 8 zaproszonych Gości oraz 6 sponsorów i Członków wspierających.

Następnie Prezes Koła kol. Marek SADLISZ - przedstawił rys historyczny - utworzenia Koła i jego działalności w ciągu minionych 30 lat oraz wspomniał szczególnie zasłużone osoby.

Kolejnym punktem było :

odczytanie listu okolicznościowego od Prezesa Stowarzyszenia Generałów Rzeczpospolitej Polskiej nadinps. w st. spocz. Adama RAPACKIEGO - do Członków naszego Koła,

wystąpienia zaproszonych Gości, którzy wręczali okolicznościowe adresy, upominki oraz pamiątkowe Medale na ręce Prezesa Marka SADLISZA,

wykonanie pamiątkowych fotek.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część biesiadno-rozrywkowa z tańcami do godz. 22.00.

CAŁA UROCZYSTOŚĆ ODBYŁA SIĘ Z NASZYCH STATUTOWYCH ZASOBÓW FINANSOWYCH ORAZ SKŁADEK UCZESTNIKÓW.

RÓWNIEŻ WSPOMOGLI NAS CZLONKOWIE WSPIERAJĄCY ORAZ SPONSORZY OKAZJONALNI - KTÓRYM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !

PREZES KOŁA i CAŁY ZARZĄD DZIĘKUJĄ

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZA UDZIAŁ i WSPANIAŁĄ ZABAWĘ !

SERDECZNIE POZDRAWIAMY KOLEGĘ WIESŁAWA RUTKOWSKIEGO

KTÓRY NIE MÓGŁ BYĆ OBECNY - ALE MILE WSPOMINAMY WIELE IMPREZ ORGANIZOWANYCH W JEGO REZYDENCJI "LAS VEGAS".

DO SPOTKANIA NA XL-LECIE !!!!


                                                                                     Marek Hebda zdjęcia w naszej galerii

Aktualności