Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 80 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

05.03.2021 13:33

DYŻURY!!!

Zarząd SEiRP w Nowym Sączu informuje o wznowieniu dyżurów od 09.03.2021  w każdy wtorek

i piątek w godz.11.00-13.00 przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

                                                                                    Zarząd SEiRP  w Nowym Sączu

Aktualności