Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 80 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

13.12.2019 16:43

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne

 

 SPOTKANIE  ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

 w NOWOSĄDECKIM KOLE

 STOWARZYSZENIA EMERYTÓW i RENCISTÓW POLICJI

 

12.12.2019 r. w pięknej sali Hotelu „BESKID” w Nowym Sączu o godz. 17.00 rozpoczęło

 się w/w spotkanie w którym wzięło udział ponad 80 osób.

 Obecni byli również zaproszeni Goście – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji                                w Nowym Sączu

– nadkom. Tomasz FLOREK oraz nasi Przyjaciele z Emeryckich organizacji mundurowych

 Wojska Polskiego i Straży Granicznej.

 Spotkanie otworzył Prezes Koła kol. M.SADLISZ – złożył życzenia świąteczne wszystkim

 zebranym, wspomniał też Tych, którzy już odeszli od nas na zawsze – zebrani uczcili Ich CHWILĄ

 CISZY !

 Głos zabierali również zaproszeni Goście, został odczytany list z życzeniami dla sądeckich

 emerytów i rencistów od Prezesa Stowarzyszenia Generałów Policji RP – nadinsp. w st. spocz.

 A.RAPACKIEGO.

Kolejnym punktem było wręczenie okolicznościowych - adresów i pamiątkowych medali SEiRP w N.Sączu -  Jubilatkom i Jubilatom z okazji urodzin (od 60 lat wzwyż). Wręczali uroczyście z pamiątkowymi fotkami - Prezes SEiRP M.Sadlisz, Z-ca KMP w N.Sączu nadkom. T. Florek , Skarbnik SEiRP w N.Sączu kol. Danuta Ogorzałek i Anita Stafin-Cieśla.

 Potem przyszła pora na składanie życzeń i dzielenie się wigilijnym opłatkiem oraz na  kolację

 wigilijną – była i kapustka i pierożki (różne), rybki, oraz inne smakołyki.

 A w większych i mniejszych grupach trwały rozmowy wspomnieniowe o zdarzeniach sprzed lat, o

 tych którzy już odeszli, były i takie które dot. bieżącej rzeczywistości a także i te dot. zdrowotności 

 podawano sobie wzajemnie znakomite sposoby na odchudzanie, receptury cudownych specyfików

 medycznych (które pomogą na każde schorzenie), były też przepisy na wiktuały świąteczne i

 trunki.

 Spotkanie trwało do godz. 22.00. Wszyscy rozeszli się w dobrym humorze, już myśląc o zabawie

 karnawałowej i mroźnym kuligu w Regetowie........... DO SIEGO ROKU !!!!

 

                                                                        Opr. i wyk. M.Hebda

                                                                      Zdjęcia w naszej galerii

 

 

Aktualności