Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 80 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

27.07.2019 15:31

Święto Policji

100 ROCZNICA POWOŁANIA POLSKIEJ POLICJI !

20 LECIE KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI w NOWYM SĄCZU !


W dniu 18 lipca 2019 r. uroczyście obchodziliśmy w Nowym Sączu Święto Policji, które rozpoczęło się Mszą Świętą w nowosądeckiej Bazylice pw. Św. Małgorzaty, następnie przy wtórze Orkiestry Reprezentacyjnej SG, nastąpił przemarsz – Pocztu Sztandarowego, Kompanii Honorowej Policji z KMP w Nowym Sączu, Policjantek i Policjantów, Pracowników Cywilnych, Emerytów i Rencistów Policji, Gości oraz Sądeczan do Nowosądeckiego SOKOŁA, gdzie odbyła się częśc oficjalna ŚP.


W jej trakcie – wręczono odznaczenia państwowe i resortowe oraz branżowe i regionalne, awanse w stopniach służbowych i pamiątkowe medale z okazji 100 Rocznicy Polskiej Policji.

Imprezę uświetnili zaproszeni Goście – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie gen. dr Krzysztof POBUTA, Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir HANDZEL, Starosta Nowosądecki Marek KWIATKOWSKI, Przewodnicząca RM Nowego Sącza i Przewodniczący RP Nowosądeckiego, Radni Sejmiku Małopolskiego, Burmistrzowie i Wójtowie, Kapelan Policji Diecezji Tarnowskiej ks. prof. Stanisław SOJKA i przedstawiciele innych służb mundurowych, sądów, prokuratur i sąsiednich Komend Policji. Miłym akcentem było zaproszenie wszystkich byłych Komendantów Policji w Nowym Sączu od 1990 r.


Emerytów i Rencistów Policyjnych reprezentowali : Prezes Koła SEiRP w Nowym Sączu kol. Marek SADLISZ , Przewodniczący OT EiRP NSZZP w Nowym Sączu kol. Jan KOWALIK oraz nadinsp. w st. spocz. Marek HEBDA.


Godnym podkreślenia jest, że kol. Marek SADLISZ – w imieniu Zarządu Głównego SEiRP wręczył Komendantowi Miejskiemu Policji w Nowym Sączu insp. mgr Jarosławowi TOKARCZYKOWI – Odznakę „Za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem”, sam zaś otrzymał od Komendanta Miejskiego – pamiątkowy grawerton.


Z okazji tego Święta ukazała się pamiątkowa publikacja albumowa (114 str.) pt.„100 LAT POLICJI PAŃSTWOWEJ” – „20 LAT KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W NOWYM SĄCZU”. Tu również miły akcent dla nas policyjnych emerytów i rencistów – strony 112 i 113 są poświęcone naszym Organizacjom emeryckim w Nowym Sączu, a strona 62 nadinsp. w st. spocz. M.Hebdzie pt. „Generał z Sądecczyzny”.


Z okazji Święta Policji – w imieniu Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła SEiRP w Nowym Sączu – Panu Komendantowi Miejskiemu Policji, Kierownictwu i Wszystkim Policjantkom i Policjantom, Pracownikom Cywilnym, Waszym Rodzinom i Bliskim – składam podziękowania za dotychczasową współpracę i życzę spokojnej i bezpiecznej służby i pracy, satysfakcji z jej pełnienia, szacunku i poważania społecznego, szczęścia rodzinnego i spełniania marzeń !!!


Prezes Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Nowym Sączu

Marek SADLISZ

                                                                                          zdjęcia w naszej galerii

 Foto 1. Strona poświęcona Kołu SEiRP w Nowym Sączu. 

 Foto 2. Kol. Marek SADLISZ wręcza odznaczenie ZG SEiRP – Kdt.Miejskiemu Policji,

 Foto 3. Okładka Albumu pt. 100 Lat Policji Państwowej” „20 Lat KMP w Nowym Sączu”,

 

                                                                                                         Marek Hebda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

Aktualności