Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 80 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

20.05.2019 15:11

Porozumienie

W dniu 17.05.2019 r. w Nowym Sączu zostało podpisane porozumienie o stałej współpracy w obszarach statutowych, pomiędzy Kołami Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych - NOWEGO SĄCZA i TARNOWA. Porozumienie podpisali Prezesi Kół - Marek SADLISZ i Jerzy KRAWCZYK. Towarzyszyli im Członkowie Zarządów.
Oba Koła zrzeszają łącznie - 800 członków. Ideą porozumienia jest realizowanie wielu przedsięwzięc wspólnie, np. wycieczki, rajdy, wczasy, rekreacyjne zawody sportowe, strzelania, spotkania integracyjne, ale także wypracowywanie wspólnego stanowiska w sprawach emerytów i rencistów mundurowych, opinii prawnych, obrona represjonowanych i wykluczanych, dokumentowanie rzeczywistej historii - naszej służby i działalności po niej, wspólne występowanie w sprawach socjalnych i pomocy dla najbiedniejszych członków.
Już wczoraj uzgodniono, że zaczniemy naszą współpracę od poznania naszych Miast i Regionu - organizując niebawem ciekawe wycieczki.

Na pamiątkę tego wydarzenia - wręczono pamiątkowe grawertony

Dodam, że podobne porozumienie Koło SEiRP w Nowym Sączu ma już z odpowiednikiem z KATOWIC.
W przygotowaniu jest porozumienie z Koleżankami i Kolegami ze STAREJ LUBOVNI na SŁOWACJI.

                                                                                                                  Marek Hebda

                                                                                                         zdjęcia w naszej galerii

                                                                                                                  

 

Aktualności