Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 80 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

15.12.2018 11:00

Spotkanie Świąreczno-Noworoczne

UROCZYSTE SPOTKANIE WIGILIJNO-NOWOROCZNE A.D. 2019 - W :zorganizowane przez Zarząd
STOWARZYSZENIA EMERYTÓW i RENCISTÓW POLICJI w NOWYM SĄCZU.
Spotkanie odbyło się w dużej sali nowosądeckiego Hotelu "BESKID" dzięki uprzejmości właścicieli - Szanownych Państwa Kamili i Dariusza POPIELÓW.
Spotkanie otworzył Prezes SEiRP w NS podinsp. w st. spocz. Marek SADLISZ - powitał serdecznie zebranych 96 osób - emerytów, rencistów, członków ich rodzin i zaproszonych Gości, m.in. Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu nadkom. Tomasza FLORKA, który w sympatyczny sposób przedstawił się zebranym (był pierwszy raz) oraz złożył miłe i ciepłe życzenia. Zebrani podziękowali gromkimi brawami !
Następnie Prezes przypomniał zmarłych - Koleżanki i Kolegów a szczególnie "Barda" nowosądeckiej organizacji kol. Adama BORATYŃSKIEGO (który przez wiele lat uświetniał swą muzyką nasze spotkania)- obecna była Wdowa Teresa.
Zebrani uczcili Koleżanki i Kolegów którzy odeszli na Wieczną Służbę -    MINUTĄ CISZY ! CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !
Kolejnym punktem było wręczenie okolicznościowych - adresów i pamiątkowych medali SEiRP w N.Sączu - ponad 20 Jubilatkom i Jubilatom z okazji urodzin (od 60 lat wzwyż). Wręczali uroczyście z pamiątkowymi fotkami - Prezes SEiRP M.Sadlisz, Z-ca KMP w N.Sączu nadkom. T. Florek i Skarbnik SEiRP w N.Sączu kol. Danuta Ogorzałek.
Okolicznościowy adres i porcelanowe logo SEiRP w N.Sączu otrzymał właściciel Hotelu "BESKID" p. Dariusz POPIELA - ponieważ jest aktualnie poza granicami kraju w jego imieniu upominek odebrał pracownik Hotelu.


Po części oficjalnej nastąpiło - wzajemne składanie sobie życzeń świątecznych i noworocznych.

Spotkaniu towarzyszyła wspaniała konsumpcja - na ciepło i na zimno (po części zgodnie z tradycją polskich wigilii), napoje zimne i ciepłe - a dla niektórych nawet i lekko rozweselające.

Były - wspomnienia, nowinki, historie chorobowe, polecanie różnorakich cudownie działających mikstur i leków oraz zabiegów, niewiele polityki.
Ogólnie atmosfera była pełna - życzliwości, koleżeńskości, wesołości.

Wielkie brawa dla całego Zarządu SEiRP w Nowym Sączu z Prezesem M.Sadliszem na czele - za perfekcyjną organizację i DO SIEGO ROKU !!!!

Opracował i sporządził, obecny i wielce ukontentowany Marek Hebda.

Zdjęcia w naszej galerii.

 

 

Aktualności