Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 80 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

01.03.2018 18:56

Zebranie Sprawozdawczo- wyborcze

Walne zebranie 2018 rok

 

WALNE ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE STOWARZYSZENIA

EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

w Nowym Sączu


W dniu 28 lutego 2018 roku w restauracji „Impresja” w Nowym Sączu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SE i RP w Nowym Sączu liczącym 298 członków – w tym 3-ch seniorów i 55 czł. wspierających.


Zebranie otworzył Prezes Koła Marek Sadlisz, który przywitał przybyłych gości - przedstawiciela Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie – Prezes -Jan Kaczmarek 

Po zatwierdzeniu porządku obrad zostały przedstawione poszczególne sprawozdania:

 • z działalności Zarządu Koła za okres od dnia 01.01.2014 roku do 31.12.2017 roku,

 • finansowe,

 • realizacji przyjętych uchwał,

 • komisji rewizyjnej.

Przedstawione sprawozdania zostały przyjęte i jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

Wybrano nowy 9-cio osobowy Zarząd Koła na następną czteroletnią kadencję w składzie :


 • Marek Sadlisz – Prezes Zarządu Koła,

 • Jerzy Ogorzałek – V-ce Prezes,

 • Mieczysław Wysocki – V-ce Prezes,

 • Jerzy Jakubowski – Sekretarz,

 • Danuta Ogorzałek – Skarbnik,

 • Ignacy Baran – członek,

 • Anita Stafin-Cieśla – członek,

 • Eugeniusz Kozieł - członek,

 • Huryn Tadeusz - członek.


oraz 3 osobową Komisję Rewizyjną w składzie;


 • Franciszek Golonka – Przewodniczący ,

 • Jan Perek – V-ce Przewodniczący,

 • Janusz Cebulewicz - członek.

Na wniosek Prezesa Marka Sadlisza uchwalono powołanie Komisji Problemowej, która będzie się zajmowała sprawami związanymi z Ustawą Represyjną .                         Przewodniczącym  komisji został kolega Marek Hebda.

 


Wybrano także 18 -to osobową grupę delegatów na Wojewódzką Konferencje Sprawozdawczo -Wyborczą w Krakowie.


Prezes Zarządu Wojewódzkiego SE i RP w Krakowie – Jan Kaczmarek podziękował za zaproszenie na zebranie, pogratulował wyboru nowemu zarządowi, omówił sprawy organizacyjne, sprawy integracji środowisk mundurowych i podziękował za dotychczasową współpracę i działalność koła.

Na zakończenie posiedzenia Prezes Marek Sadlisz podziękował wszystkim za przybycie oraz za zaufanie i ponowny wybór na Prezesa Zarządu Koła SEiRP w Nowym Sączu.

 

                                        SPRAWOZDANIE

 

 

Z działalności Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Nowym Sączu za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2017 roku.

 

                                                  Zgodnie z § 47 pkt. 3 Statutu SEiRP , który zobowiązuje Zarząd Koła do zwołania raz na cztery lata Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, co  niniejszym  uczyniliśmy. Celem spotkania jest przedstawienie Członkom sprawozdań z działalności naszego  Koła w okresie minionej, czteroletniej kadencji, wykonania przez Zarząd zadań nakreślonych na poprzednich Zebraniach oraz inicjatyw podejmowanych przez Zarząd w imieniu i dla dobra naszego Koła. W związku z upływem czteroletniej kadencji na zebraniu tym przeprowadzone zostaną również wybory Prezesa Zarządu, Zarządu Koła, Komisji Problemowych i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów, który odbędzie się w Krakowie w dniu 15.05.2018 roku.

                                              Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Koła, które odbyło się w dniu 28.02.2014 roku do Zarządu Koła wybrani zostali następujący Członkowie :

- Prezes                                           - Marek Sadlisz,

- V-ce Prezesi                                 - Jerzy Ogorzałek,

                                                         - Mieczysław Wysocki,

- Skarbnik                                       - Danuta Ogorzałek,

- Sekretarz                                      - Jerzy Jakubowski,

- Członkowie Zarządu                   - Anita Stafin-Cieśla,

                                                         - Ignacy Baran,

                                                         - Eugeniusz Kozieł,

                                                         - Michał Kowalczyk.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli :

- Przewodniczący                          - Franciszek Golonka,

- Członkowie                                  - Jan Perek,

                                                        - Janusz Cebulewicz.

                                             W czasie czteroletniej kadencji obecnego Zarządu Koła nastąpiła stabilizacja w zakresie ilości Członków. Na dzień 01.01.2014 roku Koło nasze liczyło 302 członków, w tym 5 Członków Seniorów , 55 Członków wspierających oraz 15 Członków ze Słowacji, których musieliśmy wykreślić z naszego Koła  z uwagi na przeszkody Statutowe (Statut Stowarzyszeń). Przechodząc do 2017 roku. Na dzień 01.01.2017 roku Koło liczyło 288 Członków, w tym 3 Seniorów i 48 Członków Wspierających. W 2017 roku przybyło 27 Członków i ubyło 17 Członków a stan na 31.12.2017 roku wynosił 298 Członków, w tym 3 Seniorów i 55 Członków Wspierających.

                                          W dalszym ciągu zajmiemy się liczbami. Zarząd Koła - od pewnego czasu w okrojonym składzie (choroba Michała Kowalczyka)- w dalszym ciągu uczestniczył w dyżurach, które niezmiennie pełnione były we wtorki i piątki w godzinach od 11.00 do 13.00 w naszej siedzibie przy ul. Grotgera 50 w Nowym Sączu. Od pewnego czasu a praktycznie od grudnia 2016 roku pełnione były również w każdą środę od godz. 10.00 dyżury siedzibie udostępnionej przez kol. Tadeusza Huryna  Rynek 29/1 w trakcie których kol. Kol. Tadeusz Huryn, Marek Hebda, Ryszard Wasiluk oferowali pomoc prawną i merytoryczną dla osób pognębionych przez Ustawę „Represyjną” niezależnie od ich przynależności organizacyjnej czy opcji politycznej.

                                          W trakcie sprawowania kadencji podczas 405 dyżurów obsłużyliśmy- (wspólnie z OTNSZZ Policjantów) 3040- interesantów i przyjęliśmy załatwiając merytorycznie i przekazując do dalszego procedowania 746 wniosków o zapomogi socjalne. Odbyliśmy 1 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, 3 Zebrania Walne, 43 posiedzenia Zarządu podczas których podjęliśmy 39 Uchwał .

                                               W przeciągu 4 lat zorganizowaliśmy 8 zabaw (karnawałowe, andrzejkowe), 10 wycieczek krajowych i zagranicznych, 4 spotkania świąteczno-noworoczne, 2 kuligi, 4 spotkania z okazji „Dnia Kobiet”, 3 razy wczasy zagraniczne, 1 turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy. Ponadto w każdą sobotę organizowane są zajęcia rekreacyjne na basenie prowadzone przez naszego kolegę Jana Perka.

Aby zobrazować działalność Naszego Koła i aktywność Członków w poszczególnych przedsięwzięciach rozłożę to na poszczególne lata :

W 2014 roku : Zabawa Karnawałowa w „Zajeździe Sądeckim”, w której uczestniczyło 64 osoby, spotkanie w „Zajeździe Sądeckim” z okazji „Dnia Kobiet”, w którym uczestniczyło 46 pań, w tym koleżanki ze Słowacji, wycieczka do Łańcuta połączona ze zwiedzaniem powozowni, muzeum gorzelnictwa – z degustacją – i bunkrów Hitlera gdzie odbyła się biesiada, wycieczka rekreacyjna na baseny termalne w Orawicy na Słowacji z biesiadą w Nowym Targu, wycieczka turystyczno-krajoznawcza do czeskiej Pragi dla 43 osób, zabawa „Andrzejkowa” w restauracji „Panorama” dla 46 osób, spotkanie świąteczno-noworoczne w restauracji „ROCO” w którym uczestniczyło 97 osób.

W 2015 roku : Zabawa Karnawałowa w restauracji „Platinum” dla 34 osób, spotkanie z okazji „Dnia Kobiet” w restauracji „Basztowa”, w której uczestniczyło 63 osoby w tym 55 pań, wczasy krajoznawcze, 10-cio dniowe w Czarnogórze dla 56 osób, uroczyste obchody 25- lecia powstania SEIRP, które odbyły się rezydencji „Las Vegas” i zgromadziły 120 osób, wyjazd na baseny termalne do Bukowiny Tatrzańskiej z biesiadą w Białce Tatrzańskiej dla 46 osób, zabawa „Andrzejkowa” w restauracji „Impresja” dla 51 osób, spotkanie świąteczno-noworoczne w restauracji „Gondola” , w którym udział wzięło 112 osób.

W 2016 roku : Zabawa Karnawałowa w restauracji Impresja, kulig w Białce Tatrzańskiej z biesiadą przy ognisku, obchody Dnia Kobiet w Zajeździe Sądeckimktórym uczestniczyło 62 panie, w tym 5 zaproszonych ze Słowacji, wyjazd na wczasy 10-cio dniowe w Chorwacji, dwukrotnie wyjazd rekreacyjny  na baseny termalne do Szaflar z biesiadą w Białce Tatrzańskiej, wyjazd na wczasy 10-cio dniowe w Czarnogórze, zabawa Andrzejkowa w restauracji Platinum, spotkanie świąteczno-noworoczne w restauracji Raj Smakosza, w którym uczestniczyło 115 osób, w tym przedstawiciele służb mundurowych.

W 2017 roku : zorganizowanie kuligu w Barcicach z biesiadą w Ośrodku Las Vegas, Zabawa Karnawałowa w restauracji Impresja, podpisanie porozumienia z przedstawicielami Służb Mundurowych z terenu Nowego Sącza, zorganizowanie obchodów Dnia Kobietw restauracji Raj Smakosza, w którym uczestniczyło 70 osób, wyjazd na wczasy rekreacyjno-lecznicze do Mielna dla 42 osób, w którym uczestniczyli członkowie SEiRP w Krakowie i Katowicach, zorganizowanie Konferencji poświęconej Ustawie Represyjnej, w której uczestniczyli : Prezydent FSSM Ryszard Czernecki, dziennikarz a zarazem członek SLD Andrzej Rozenek oraz przedstawiciele służb mundurowych z terenów byłego woj. Nowosądeckiego, Stowarzyszeń z Krakowa, Tarnowa oraz przedstawiciele ugrupowań i partii politycznych, zorganizowanie wycieczki rekreacyjnej do Solca-Zdrój z pobytem na basenach mineralnych oraz zwiedzaniem zespołu pałacowego w Kurozwękach, gdzie również odbyła się biesiada, wycieczka krajoznawcza Wiśnicz-Bochnia ze zwiedzaniem zamku w Wiśniczu, kopalni soli w Bochni i biesiadą w karczmie Rybia Wyspa, Zabawa Andrzejkowa w restauracji Impresja, spotkanie świąteczno-noworoczne w restauracji Raj Smakosza w którym uczestniczyło 81 osób, w tym przedstawiciele służb mundurowych.

                                        Myślę, że udało nam się zrobić wiele. Śmiem twierdzić, że nie ma wiele Kół w Małopolsce, które mogły by się pochwalić taką aktywnością. Nie było by tego gdyby nie Zarząd Koła w którym przyszło nam działać. Aby założone przedsięwzięcia mogły być zrealizowane ktoś musiał tym się zająć. Podziękowanie należy się kol. Danucie Ogorzałek, która nie tylko prowadzi finanse Koła ale również czynnie uczestniczy w organizacji zabaw, wyjazdów wczasowych i krajoznawczych w czym wspomaga Ją w-ce Prezes Jerzy Ogorzałek, który również prowadzi naszą stronę internetową, na której rejestrowane są wszystkie nasze przedsięwzięcia. Nie bez znaczenia jest pozyskanie przez nich Członka Wspierającego, który co roku przekazuje na działalność Naszego Koła Znaczną kwotę pieniędzy.  Pomaga im również kol. W-ce Prezes Mieczysław Wysocki, który ponadto zajmował się kontaktami ze Starostwem i Urzędem Miasta oraz umożliwił kontakt z prawnikami osobom poszkodowanym przez Ustawę Represyjną. Stroną windykacyjną składek oraz pomocą w organizacji imprez zajmował się z powodzeniem kol. Eugeniusz Kozieł. Sprawę Porozumienia Federacji Służb Mundurowych pilotował kol. Ignacy Baran. Na ile byliśmy przewidujący podpisując takie porozumienie niech świadczy to, że na jego bazie powstał Nowosądecki Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, którego koordynatorem został kol. Tadeusz Huryn a członkami zostali kol. Marek Hebda, moja skromna osoba oraz kol. Ryszard Wasiluk, który pełnił funkcję rzecznika prasowego. Dość powiedzieć, że udało nam się zebrać 2550 podpisów za nowelizacją ustawy represyjnej i był to największy odsetek złożonych podpisów w woj. Małopolskim. Tutaj należy wspomnieć, że w celu opłacenia obsługi prawnej zostało utworzone subkonto, na które można wpłacać dobrowolne sumy na ten cel Nie do  przecenienia jest również rola Sekretarza Koła kol. Jerzego Jakubowskiego, kipiącego pomysłami i któremu zawsze wszystko grało.. w papierach oczywiście. Kol. Anitka Stafin-Cieśla swoją mrówczą pracą ogarniała artystyczny bałagan biurowy jaki jej pozostawialiśmy. Aktywnie włączała się w prace związane z organizacją wycieczek, zabaw, spotkań organizowanych przez Zarząd Koła. Aktywnością zaznaczyli się również inni członkowie Koła. Kol. Jan Perek przygotowywał wizualizacje oraz wszelkiego rodzaju projekty graficzne dyplomów, podziękowań, okolicznościowych adresów. Osobne podziękowanie należy się kol. Marii Jakubowskiej i Lucynie Cebulewicz za opiekę na uczestnikami wyjazdu sanatoryjnego do Mielna oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej. Kol. Tadeuszowi Hurynowi i kol. Markowi Hebdzie za pomoc koleżankom i kolegom dotkniętym Ustawą Represyjną.

Chciałbym koleżankom i kolegom przekazać, że w naszym gronie mamy dwóch radnych. Kol. Józef Gryźlak – radny Miasta Nowego Sącza , kol. Franciszek Golonka – Radny Gminy Podegrodzie.

Na co należy zwrócić uwagę. Była to praca społeczna, kosztem niejednokrotnie czasu zabranego rodzinie. Ale satysfakcją dla nas jest to, że jak dotychczas skarg na naszą działalność nie odnotowaliśmy.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że z Naszej inicjatywy, tj. Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej oraz Porozumienia Służb Mundurowych reaktywowana została działalność Rady Powiatowej SLD. My poszliśmy jednak dalej i na bazie tych organizacji utworzona została struktura miejska SLD, której Przewodniczącym został wybrany na zebraniu założycielskim kol. Tadeusz Huryn. Sprawę tą przybliży nam na pewno kol. Tadeusz.

Podpisaliśmy porozumienie o  współpracy z Kołem Miejskim SEiRP w Katowicach co skutkowało wzajemną współpracą. W ramach tej współpracy Członkowie SEiRP z Katowic uczestniczyli w zorganizowanym przez nas wyjeździe sanatoryjnym do Mielna a my byliśmy zapraszani na spotkania z okazji wernisażu malarskiego ich członków w Gródku n/Dunajcem oraz na 25-cio lecie ich organizacji. Wspólnie wymieniamy się informacja o realizowanych przez nas działaniach związanych z Ustawą Represyjną.

Byliśmy zapraszani i braliśmy udział w obchodach Dnia Policji, spotkaniach opłatkowych KMP i innych służb mundurowych, jubileuszu IPA, strzelaniach organizowanych przez sygnatariuszy porozumienia Służb Mundurowych, manifestacjach poparcia dla inicjatyw innych grup zawodowych i społecznych.

Na naszej stronie internetowej www.seirp-ns.pl jest numer konta, na które można wpłacać składki członkowskie – termin do 30 czerwca, numer subkonta o którym mówiłem wcześniej oraz telefony kontaktowe oraz wszystkie przedsięwzięcia przez nas realizowane.

Chciałbym przypomnieć , że SEiRP jest Organizacją Pożytku Publicznego i zachęcić do przekazania 1% podatku na cele Stowarzyszenia.

Przeniesie naszego ubezpieczenia z PZU do WARTY dla koła skutkuje tym, że od każdego ubezpieczonego otrzymujemy prowizję, która jest przeznaczona statutową działalność.

Podziękowania należą się również władzom wojewódzkim SEiRP za opiekę merytoryczną oraz wspieraniu nas w naszych projektach, a Komendantowi Miejskiemu Policji w Nowym Sączu za tolerowanie nas pod swoim dachem.

                                            Wszystkim Członkom Naszego Koła, sympatykom, ludziom z nami współpracującym i wspierającym Naszą działalność życzę wszystkiego najlepszego w życiu osobistym i dotrwania w zdrowiu do lepszej zmiany na przekór dobrej zmianie.

                                          Serdecznie dziękuję za wysłuchanie mnie, proszę o aktywny udział w zebraniu i mądre wybory.

                                                                                  Dziękuję :

 

 

                                      zdjęcia w naszej galerii

 

 


 

                                                 

Aktualności