Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 80 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

20.12.2017 19:20

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne

 

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu zorganizował spotkanie Świąteczno-Noworoczne w dniu 19.12.2017 r. w Restauracji Raj Smakosza w Nowym Sączu. W spotkaniu uczestniczyło 81 członków i sympatyków Stowarzyszenia. Wszystkich uczestników przywitał Prezes Stowarzyszenia Marek Sadlisz składając życzenia Świąteczno-Noworoczne. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach:

       .  Z-ca Komendanta Miejskiego  Policji w Nowym Sączu - mł. insp. Ireneusz Maślanka

  • Radny Miasta Nowego Sącza - Józef Gryźlak
  • Prezes Zarządu  Koła Nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Nowym Sączu - Adam Leszyński
  • Przewodniczacy Koła Terenowego Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy ZK w Nowym Sączu - Ryszard Groń.
  • nadinspektor w St. Spoczynku Marek Hebda.

Miłą niespodzianką dla wszystkich zebranych była wizyta grupy kolędniczej  naszych członkiń w pięknych strojach która odśpiewała wiązankę życzeń.

Tradycją spotkania Świąteczno-Noworocznego jest składanie życzeń jubilatom wręczając listy Gratulacyjne wraz z drobnymi upominkami. Po obiedzie wszyscy zebrani składali sobie wzajemnie życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2018 roku.

Zdjęcia z spotkania w naszej galerii

Aktualności