Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 80 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

03.09.2017 11:57

Sprawozdanie z Konferencji

                                                                      Sprawozdanie z Konferencji

                         Ustawa represyjna wobec emerytowanych funkcjonariuszy MSW, Wop itd.

                                                                                              a:                           

                              przedsięwzięcia Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej.   

 

                W dniu 18.08. 2017 roku w Nowym Sączu z inicjatywy  Zarządu Koła SEiRP w Nowym Sączu i koordynatora sądeckiego Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Tadeusza Huryn przy finansowym wsparciu Stowarzyszenia Komendantów RP zorganizowana została Konferencja  na temat „ Przedsięwzięcia KOIU w sprawie projektu zmiany Ustawy represyjnej emerytowanych funkcjonariuszy MSW„ z 16.12.2016 roku.

W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście:

- Zdzisław Czarnecki, Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych,

- Andrzej Rozenek , Pełnomocnik Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej,

- Tadeusz Patalita, Członek Rady Krajowej PO, były Poseł na Sejm,

- Edward Ucherski , Przewodniczący KOD Nowy Sącz,

- Jacek Gwóźdź, Szef Oddziału Nowoczesna Nowy Sącz,

- Kazimierz Sas, Radny Miasta Nowy Sącz, były Poseł na Sejm SLD,

oraz Sygnatariusze  Porozumienia Służb Mundurowych z Nowego Sącza:

- Jerzy Jankowski, Przedstawiciel Regionu Sądeckiego Związku Emerytów Straży Granicznej,

- Adam Leszyński, Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Nowym Sączu,

- Ryszard Groń, Przewodniczący Terenowego Związku emerytów i Rencistów SW ZK Nowy Sącz,

- Marek Hebda, Przedstawiciel  Stowarzyszenia Generałów RP,

- Stanisław Smoleń, Przedstawiciel Stowarzyszenia Komentantów RP,

- Tadeusz Wielgus, Przedstawiciel Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w     Nowym Sączu.

Jak również koledzy:

- Jan Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEIRP w Krakowie wraz z członkami Zarządu:

- Wiesławem Lipkowski, Januszem Dziedzicem,Piotrem Styczyńskim oraz Andrzejem Czopkiem, 

- Zofia Bar, reprezentująca Koło SEIRP w Tarnowie wraz z członkami Koła,

- Mieczysław Batkiewicz reprezentujący Nowy Targ i Zakopane,

- Jan Gudyka reprezentujący Limanową.

          

Konferencję otworzył Prezes SEIRP Nowy Sącz Marek Sadlisz, który powitał zaproszonych gości i uczestników Konferencji przedstawiając jej porządek.

Uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych koleżanek i kolegów którzy zmarli otrzymawszy decyzje obniżające emerytury i renty.

Następnie referat wprowadzający dot. ustawy „represyjnej” z 16.12.2016 roku wygłosił koordynator KOIU Tadeusz Huryn, który zwrócił się z apelem do przedstawicieli partii opozycyjnych o poparcie  obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej zmieniającej ustawę represyjną.

W dalszej kolejności głos zabrał  Jankowski Jerzy Przedstawiciel Regionu Sądeckiego Związku Emerytów Straży Granicznej, który omówił problemy interpretacji Ustawy represyjnej dotyczące funkcjonariuszy WOP.

Po tych wystąpieniach głos zabrał Andrzej Rozenek, który przedstawił skutki uchwalenia ustawy represyjnej, oraz podejmowanych działań KOIU których celem jest wniesienie do Sejmu projektu nowelizacji tej niekonstytucyjnej ustawy represyjnej.

Wystąpienie A. Rozenka spotkało się z żywą reakcją zaproszonych gości partii opozycyjnych, gdyż nie zdawali sobie sprawy jak nieludzka ustawa została wprowadzona w życie pod chwytliwym tytułem "dezubekizacja".

Po wystąpieniu A. Rozenka głos zabrał Zdzisław Czarnecki Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, który przedstawił sposób procedowania ustawy represyjnej, następnie omówił sposób zbierania 100 tys. podpisów dot. wniesienia pod obrady Sejmu projektu ustawy naprawczej.

Do tych wystąpień odnieśli się zaproszeni goście z Partii opozycyjnych i tak:

- z Nowoczesnej Jacek Gwóźdź który zdeklarował pomoc w zbieraniu podpisów pod projektem ustawy naprawczej, jak również przedstawił, iż w tej sprawie Poseł Mejsztowicz złożył interpelacje poselską,

- z KODU Edward Ucherski, który też zdeklarował poparcie i zbieranie podpisów pod projektem Ustawy naprawczej,

- z SLD Kazimierz Sas, który emocjonalnie odniósł się do działań PIS-u, wyraził ubolewanie, iż została uchwalona tak restrykcyjna  ustawa ”dezubekizacyjna” i podkreślił, iż w tej sprawie SLD podpisało porozumienie o poparciu tej inicjatywy.

Przedstawiciel PO przekazał zapewnienie Posła Andrzeja Czerwińskiego o poparciu inicjatywy i wpisaniu jej w program działań Partii.

W konferencji uczestniczyło ponad 130 osób, uczestnicy wyrazili chęć dalszych spotkań z nadzieją, iż podjęte działania KOIU przyniosą w przyszłości pozytywną zmianę tak represyjnej ustawy. Jednocześnie zdeklarowali swoje zaangażowanie  w zbieraniu podpisów pod projektem nowelizacji ustawy naprawczej.

Konferencję która trwała ponad trzy godziny zamknął Prezes SEIRP Marek Sadlisz dziękując za tak liczne przybycie i zabranie głosu przez przedstawicieli Partii Opozycyjnych.

 

 

 

 

Sporządził: Koordynator KOIU Tadeusz Huryn                          

                                                                                                  Prezes Zarządu Koła

 zdjęcia z konferencji w galerii                                                       Marek Sadlisz           

 

 

Aktualności