Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 80 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

26.03.2017 14:47

Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 17.03.2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła SEiRP w Nowym Sączu za rok 2016. W zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego  w Krakowie Jan Kaczmarczyk. Prezes Marek Sadlisz przywitał wszystkich zebranych oraz przedstawił plan zebrania Poniżej przestawiamy sprawozdanie z działalności Koła za rok 2016.

                                   S P R A W O Z D A N I E

 z działalności Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu w okresie do 01.01 2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

 

      Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Zarząd Koła zwołał jak co roku Zebranie Sprawozdawcze, na którym chcemy pokazać Członkom co z zaplanowanych przedsięwzięć udało nam się zrealizować w minionym roku, jakie podejmowaliśmy inicjatywy oraz uchwały. Chcieliśmy również rozliczyć się z gospodarowania funduszami Koła oraz przedstawić przedsięwzięcia jakie zaplanowaliśmy do wykonania w 2017 roku. Tutaj chciałbym zaapelować do wszystkich uczestników zebrania o aktywny udział w planowaniu przedsięwzięć tak aby można było trafić z nimi do jak największej liczby członków.

     Rok 2016 musimy nieskromnie przyznać był rokiem obfitującym w szereg spektakularnych przedsięwzięć, które były od dawna planowane i znalazły finał właśnie w tym roku lub początkiem bieżącego. Podpisaliśmy porozumienie o wzajemnej współpracy z Kołem Miejskim SEiRP w Katowicach a o szczegółach tego porozumienia poinformuje nas kol. Jerzy Ogorzałek. Finału doczekała się również sprawa porozumienia w ramach Służb Mundurowych z terenu Nowego Sącza, którego animatorem był kol. Ignacy Baran. Sprawa ta nie bez znaczenia jest w okresie wchodzenia w życie ustawy „represyjnej”.

     Ogrom pracy jaki został wykonany w minionym roku  spoczywał na barkach Zarządu Koła, który nie ograniczał się tylko do udziału w dyżurach. Większość spraw związanych z funkcjonowaniem Koła wykonywana była w domach członków Zarządu bądź w terenie dla załatwienia spraw organizacyjnych licznych przedsięwzięć organizowanych przez Zarząd dla Członków Koła. Poświęcenie przez nich wykazane zasługuje na szacunek i najwyższe uznanie.

      A oto skład Zarządu w jakim działaliśmy w 2016 roku :

- Prezes  Zarządu                                            Marek Sadlisz,

- Wice-Prezes                                                 Mieczysław Wysocki,

                                                                       Jerzy Ogorzałek,

- Skarbnik                                                       Danuta Ogorzałek,

- Sekretarz                                                      Jerzy Jakubowski,

- Członkowie Zarządu                                     Anita Stafin-Cieśla,

                                                                        Ignacy Baran,

                                                                       Eugeniusz Kozieł,

                                                                       Michał Kowalczyk.

Komisję Rewizyjną tworzyli :

 - Przewodniczący                                          Franciszek Golonka,

- Członkowie                                                  Jan Perek,

                                                                       Janusz Cebulewicz.

         Na dzień 01.01.2016 r. nasze Koło liczyło 292 członków, w tym 3 członków seniorów i 39 członków wspierających. Rok 2016 zamknęliśmy liczbą 288 członków w tym  48 członków wspierających . Do chwili obecnej nie znalazła rozwiązania sprawa przynależności do naszego Koła kolegów ze słowackich służb mundurowych. Na przeszkodzie stanęła negatywna postawa nielicznych Zarządów Okręgowych, których głosami przeciw nie uchwalono nowego Statutu Stowarzyszenia. Niemniej jednak utrzymujemy dwustronne przyjacielskie stosunki i czekamy na unormowanie się tej sprawy.

        W dalszym ciągu kontynuowane są dyżury w siedzibie Stowarzyszenia w każdy wtorek i piątek w godz. między 11 a 13. W trakcie dyżurów wykonywane są wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem Koła, przyjmowane są składki – które można również wpłacić przelewem na konto Koła – pomagamy zainteresowanym w wypełnianiu druków na zapomogi, jak i koordynujemy sprawy związane z ubezpieczeniem zdrowotnym w systemie SEiRP 2016. Z przyjemnością chciałbym poinformować, że obecnie regularnie spływają na nasze konto pieniądze z prowizji od ubezpieczyciela a jest to znacząca kwota, gdyż w naszym Kole jest największy odsetek ubezpieczonych.

            W trakcie minionego roku członkowie Zarządu uczestniczyli w 101 dyżurach, przyjęli 673 interesantów i wyekspediowali po merytorycznym załatwieniu po zaopiniowaniu 161 wniosków o zapomogi i zwroty kosztów. W 2016 roku odbyliśmy jedno Zebranie Sprawozdawcze, 13 posiedzeń Zarządu, na których podjęliśmy 10 Uchwał, z którymi zapozna nas kol. Jerzy Jakubowski. Stan finansowy Naszego Koła przedstawi Skarbnik, kol. Danuta Ogorzałek. Z opłacalnością składek i procedurami z tym związanymi zapozna nas kol. Eugeniusz Kozieł.

           Chciałbym teraz przedstawić jak wyglądała realizacja planu pracy i przedsięwzięć jakie założyliśmy do wykonania w 2016 roku :

1.      W  każdą sobotę kontynuowane były zajęcia rekreacyjno-sportowe na basenie MOSiR w Nowym Sączu, współfinansowane przez OT EiR Pol. NSZZ. Przy czym po rezygnacji instruktora jego obowiązki przejął kol. Jan Perek i bardzo dobrze sobie z tym radzi.

2.      W dniu 06.02.2016 r. w restauracji „Impresja” zorganizowaliśmy zabawę karnawałową.

3.      W dniu 26.02.2016 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła.

4.      W dniu 03.03.2016 r. w Białce Tatrzańskiej zorganizowaliśmy kulig a następnie biesiadę przy ognisku.

5.      W dniu 08.03.2016 r. zorganizowaliśmy uroczyste obchody „Dnia Kobiet” w restauracji „Zajazd Sądecki”, w których uczestniczyło 62 panie, w tym 5 zaproszonych pań ze Starej Lubowni.

6.      W okresie od 30.06. do 09.07.2016 r. nasi członkowie uczestniczyli we wczasach na Chorwacji.

7.      W dniu 07.07.2016 r. zorganizowaliśmy wyjazd rekreacyjny na baseny termalne w  Szaflarach oraz biesiadę w pensjonacie „Perła” w Białce Tatrzańskiej.

8.      W dniach od 02. do 11.09.2016 r. nasi członkowie uczestniczyli we wczasach w Czarnogórze.

9.      W dniu 30.09.2016 r. zorganizowaliśmy wyjazd rekreacyjny na baseny termalne w Szaflarach zakończony biesiadą w pensjonacie „Perła” w Białce Tatrzańskiej.

10.  W dniu 18.11.2016 r. zorganizowaliśmy zabawę „Andrzejkową” w restauracji „Platinum”.

11.  W dniu 15.12.2016 r. zorganizowaliśmy spotkanie świąteczno-noworoczne w restauracji „Raj Smakosza” w której uczestniczyło 115 osób, w tym przedstawiciele Służb Mundurowych i z-ca K-dta Miejskiego Policji w Nowym Sączu.

          A czego nie udało nam się zrealizować i co było tego przyczyną postaram się teraz przedstawić. I tak :

- nie doszła do skutku planowana wycieczka krajoznawcza do Bratysławy i Wiednia.     Powodem  były zbyt wysokie koszty a co za tym idzie brak chętnych,

- nie zorganizowaliśmy wczasów leczniczo-wypoczynkowych w Darłówku z uwagi na to iż z braku wiedzy zbyt późno zabraliśmy się do załatwiania tego wyjazdu. Teraz nie popełniliśmy tego błędu i wyjazd do Mielna dojdzie do skutku. Duża w tym zasługa kol. Danuty Ogorzałek, która od początki pilotowała ten projekt.

- nie zorganizowaliśmy wyjazdu do Grecji, gdyż w tym czasie wypadł wyjazd na wczasy do Czarnogóry.

- do tej pory nie nawiązaliśmy kontaktów z organizacjami emeryckimi (cywilnymi) z terenu Nowego Sącza i pewnie nie szybko to nastąpi – chyba, że ustawa represyjna zakreśli szersze kręgi.

     Jak można zauważyć, w naszej działalności było znacznie więcej „plusów dodatnich jak plusów ujemnych”, że zacytuję słowa jednego a naszych klasyków polityki.

      Plan pracy na 2017 rok zostanie przedstawiony w odrębnym dokumencie. Mam prośbę o aktywny udział w dyskusji nad nim. Gdyż jest to program ramowy, który można uzupełnić o realne do zrealizowania propozycje członków. W tym również członków wspierających. 

     Chciałbym również przypomnieć, że funkcjonuje w dalszym ciągu administrowana przez kol. Jerzego Ogorzałka nasza strona internetowa o adresie www.seirp-ns.pl, na której umieszczane są informacje o aktualnych przedsięwzięciach realizowanych przez Zarząd , sposób ich realizacji oraz wszelkiego rodzaju informacje związane z działalnością Koła. Na stronie tej można znaleźć telefony  kontaktowe, numer konta, na które można wpłacać nie tylko składki, o których opłacanie apeluję (termin upływa 30.06. W najbliższym czasie uruchomione zostanie subkonto, na które będzie można wpłacać dobrowolne datki na rzecz obsługi pomocy prawnej związanej z wejściem w życie „ustawy represyjnej”, która dotknęła znaczne rzesze naszych członków a zanosi się na dalszą eskalację.

            Chciałbym również przypomnieć, że SEiRP jest  Organizacją Pożytku Publicznego i zachęcić do przekazania 1% podatku na cele Stowarzyszenia. Dzięki temu funduszowi częściowo zostały sfinansowane koszty obchodów 25-cio lecia SEiRP w Nowym Sączu. Regulamin korzystania z tego funduszu jest do wglądu w siedzibie Koła.

      Na zakończenie chciałbym podziękować całemu Zarządowi za ogrom pracy jaki dotychczas włożyli w sprawne funkcjonowanie Naszego Koła. Inicjatywy przez nich podejmowane były zawsze twórcze i usprawniały Nasze działania. Niejednokrotnie poza posiedzeniami Zarządu Koła spotykaliśmy się aby omawiać projekty przedstawiane przez Członków Zarządu jak i członków Koła, którzy przychodzili z własnymi pomysłami. Pomieszczenie Koła oraz kawa i herbata były zawsze do dyspozycji Naszych Członków. Chciałbym podziękować kierownictwu Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu za użyczenie nam pomieszczenia oraz mediów, dzięki czemu mamy gdzie się spotkać. Dziękuję również Zarządowi Wojewódzkiemu SEiRP w Krakowie za wspieranie naszych inicjatyw jak również za merytoryczną i rzeczową pomoc w funkcjonowaniu Naszego Koła. Osobne podziękowanie należy się również Biurom Podróży, dzięki którym mogliśmy zorganizować wypoczynek dla członków w „dobrej cenie”, jak i zaprzyjaźnionym przewoźnikom, którzy nie zdzierali z nas skóry oraz właścicielom restauracji, którzy zechcieli nas gościć i zapewniali godziwy poczęstunek w satysfakcjonujących nas cenach.

                                                  Wszystkim Członkom Naszego Koła, sympatykom, ludziom z nami współpracującym i wspierającym naszą działalność życzę wszystkiego najlepszego w życiu osobistym i dotrwania w zdrowiu do zmiany na lepszą  „ dobrej zmiany”.

                                                   Serdecznie dziękuję za poświęcenie mi uwagi i proszę o aktywne uczestniczenie w zebraniu.

                                                                                                     Dziękuję.

 

                                                                      P L A N

 

Pracy i zamierzeń Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu na 2017 r.

 

1.     Kontynuowanie zajęć rehabilitacyjno-rekreacyjnych na basenie MOSiR w Nowym Sączu, w każdą sobotę przez cały rok, odpowiedzialny kol. Jan Perek,

2.     Zorganizowanie zabawy karnawałowej w dniu 10.02.2017 rok, odpowiedzialny Zarząd Koła,

3.     Zorganizowanie spotkania z Zarządami Służb Mundurowych z terenu Miasta Nowego Sącza  w celu podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy. Termin – pierwsza połowa lutego, odpowiedzialny – kol. Ignacy Baran.

4.     Przeprowadzenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego, termin – 17.03.2017 rok, odpowiedzialny – Zarząd Koła.

5.     Zorganizowanie kuligu w Barcicach w dniu 28.01.2017 roku, odpowiedzialny – Zarząd Koła.

6.     Zorganizowanie uroczystych obchodów „Dnia Kobiet” w dniu 08.03 2017 roku, odpowiedzialny – Zarząd Koła.

7.     Zorganizowanie wycieczki krajoznawczej Pszczyna i okolice, termin pierwsza połowa maja 2017 roku, odpowiedzialny – Zarząd Koła.

8.     Zorganizowanie jednodniowych wycieczek na baseny termalne, termin – do uzgodnienia, odpowiedzialny- Zarząd Koła.

9.     Zorganizowanie 14-to dniowych wczasów leczniczo wypoczynkowych w Mielnie – Ośrodek „Rewita” w okresie pomiędzy 29.04. a 13.05.2017, odpowiedzialny – Zarząd Koła.

10.                       Zorganizowanie wycieczki do Wrocławia ze zwiedzaniem między innymi „Panoramy Racławickiej”. Termin do uzgodnienia, odpowiedzialny – Zarząd Koła.

11.                       Zorganizowanie dwudniowej wycieczki krajoznawczej do Warszawy. Termin do uzgodnienia. Odpowiedzialny kol. Mieczysław Wysocki.

12.                       Zorganizowanie zabawy „Andrzejkowej”. Termin – listopad 2017 r. Odpowiedzialny – Zarząd Koła.

13.                       Zorganizowanie tradycyjnego spotkania świąteczno-noworocznego. Termin – listopad 2017 r. Odpowiedzialny – Zarząd Koła.

14.                       Utrzymywanie bieżących kontaktów z Urzędem Miasta i Starostwem Powiatowym celem pozyskania funduszy na działalność statutową naszego Koła. Odpowiedzialny kol. Mieczysław Wysocki.

15.                       Nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy z innymi podmiotami zrzeszającymi emerytów i rencistów z terenu powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza, termin- cały rok, odpowiedzialny – kol. Michał Kowalczyk.

16.                       Utrzymywanie kontaktów z mediami i innymi Kołami SEiRP celem nawiązania współpracy i bieżącej wymiany informacji, termin – cały rok, odpowiedzialny – kol. Jerzy Ogorzałek.

17.                       Bieżące monitorowanie opłacalności składek członkowskich i interweniowanie w przypadkach zalegania ze składkami, termin – cały rok, odpowiedzialny – kol. Eugeniusz Kozieł.

18.                       Prowadzenie dokumentacji finansowej i rozliczeń z Zarządem Wojewódzkim SEiRP, termin – cały rok, odpowiedzialny – kol. Danuta Ogorzałek.

19.                       Prowadzenie rejestrów, dokumentacji biurowej i archiwizacja , termin – cały rok, odpowiedzialny – kol.  Anita Stafin – Cieśla.

20.                       Dokumentowanie odbytych zebrań Zarządu Koła, Walnych Zebrań oraz dokumentowanie i prowadzenie rejestru podjętych przez Zarząd i Walne Zebrania uchwał, termin – cały rok, odpowiedzialny – kol. Jerzy Jakubowski.

21.                       Utrzymywanie dalszych przyjacielskich kontaktów z emerytami z terenu Słowacji, termin – cały rok, odpowiedzialny – kol. Mieczysław Wysocki.

 

    

  

 

 

 

    

 

 

 

 

                    

                                                 Zarząd SEiRP w Nowym Sączu

 

 Zdjęcia w naszej galerii

 

           

 

        

Aktualności