Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 60 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

09.05.2012 13:26

Zebranie Sprawozdawcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych za 2011 r.

W dniu 25 kwietnia 2012 roku o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 roku.

Sprawozdanie z działalności wygłosił Prezes Koła Marek Sadlisz: 
 
- Szanowne Koleżanki i Koledzy:
  
Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych nakazuje aby raz do roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła i takie właśnie zebranie na dzień dzisiejszy zostało zaplanowane. Skład Zarządu Naszego Koła od Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego się nie zmienił i wyglądał następująco :
  
Prezes Zarządu - Marek Sadlisz,
V-ce Prezesi - Lesław Olech, Jan Kowalik,
Skarbnik - Danuta Ogorzałek,
Sekretarz - Jerzy Jakubowski,
Członkowie Zarządu - Wanda Śmigielska, Maria Korzybska, Jerzy Ogorzałek,Michał Kowalczyk.
  
Skład Komisji Rewizyjnej również się nie zmienił i w Komisji tej działali :
  
Przewodniczący - Franciszek Golonka,
Członkowie - Wiesław Oksiutycz, Jan Perek.
 
Rok 2011 rozpoczęliśmy z liczbą członków 201. W ciągu tego roku organizacja nasza zwiększyła się o 24 członków ubyło natomiast 14 członków przy czym dwóch członków odeszło na wieczną służbę i byli to koledzy Czesław Zwoliński i Zbigniew Greczek. Rok 2011 zamknęliśmy liczbą 211 członków.
 
 
Zgodnie z przyjętym zwyczajem Członkowie Zarządu Koła pełnili dyżury w siedzibie Stowarzyszenia w każdy wtorek i piątek gdzie wspólnie z działaczami Koła Emerytów przy NSZZ Policjantów przyjmowali kolegów potrzebujących pomocy. Pomagali załatwiać merytorycznie sprawy związane z zapomogami dla najbardziej potrzebujących, świadczeniami w sprawach losowych itp. Nasza działalność nie zamykała się tylko w tych dniach, bo niejednokrotnie zdarzało się, że ktoś potrzebował pomocy, dzwonił do Członka Zarządu i ta pomoc została mu udzielona. Przybliżę Koleżankom i Kolegom jak to wyglądało w liczbach. Członkowie Zarządu w 2011 roku uczestniczyli w 142 dyżurach, przyjęli 688 interesantów oraz przyjęli, sprawdzili merytorycznie i przekazali do Danuty Niedźwiedź 170 wniosków o zapomogi. Zarząd Koła odbył 12 zebrań na których podejmowane były uchwały dotyczące bieżącej działalności Koła, organizacji i finansowania wszelkiego rodzaju imprez organizowanych przez Zarząd Koła jak i wspólnie z Kołem Emerytów przy NSZZ Policjantów czy Federacją Służb Mundurowych.
 
Przechodząc do planu pracy na 2011 rok jaki przyjęliśmy na poprzednim Walnym Zebraniu to należy stwierdzić, że udało się Zarządowi Koła zrealizować go w znacznym procencie, mimo ze jak wszyscy zapewne wiedzą mieliśmy przez pewien okres czasu utrudnioną działalność w związku z brakiem pomieszczenia do urzędowania . Związane to było z przeniesieniem siedziby Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu z ul. Szwedzkiej na ul. Grottgera. Od początku roku kontynuowaliśmy zajęcia rehabilitacyjno-rekreacyjne na basenie MOSiR w Nowym Sączu, w miesiącu lutym zorganizowaliśmy zabawę karnawałową w Klubie Roco w której udział wzięło około 70 osób. Była to zabawa integracyjna, w której uczestniczyły również osoby nie będące członkami Stowarzyszenia. W dniu 8 marca zorganizowaliśmy spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Klubie Roco, w którym udział wzięło 37 zaproszonych pań. Tu chciałbym stwierdzić, że nasze Koło się feminizuje i na dzień dzisiejszy w naszym Kole jest ponad 50 kobiet. W miesiącu maju zorganizowaliśmy rajd Pogórzem Rożnowskim w którym uczestniczyło 17 naszych dzielnych pań, które pod dowództwem zawodowego przewodnika ukończyły go na pikniku w Cieniawie. Odbyliśmy również wycieczkę do Wyżnych Rożbachow na Słowacji gdzie mieliśmy możliwość skorzystania z basenów termalnych oraz zwiedzenia zabytków związanych z Polskimi właścicielami tego regionu. Dwukrotnie w ramach współdziałania Służb Mundurowych byliśmy zapraszani do udziału w zawodach strzeleckich organizowanych przez organizacje emerytów wojskowych z terenu Nowego Sącza. Startowaliśmy tam z różnym skutkiem ale „plamy” nie daliśmy. Emeryci zostali zaproszeni przez Komendanta Miejskiego Policji do udziału w obchodach Dnia Policji jak i przekazania do użytkowania nowej siedziby KMP w Nowym Sączu. Wspólnie z Kołem Emerytów NSZZ Policjantów zorganizowaliśmy wycieczkę Niedzica-Czorsztyn, która była bardzo udana jeśli nie będziemy brali pod uwagę jednego guza i jednej złamanej nogi. Nikt jednak nie miał do nikogo pretensji.. Tradycyjnie w Klubie Roco zwołaliśmy zabawę Andrzejkową, zabawa była wspaniała i wszyscy byli z niej zadowoleni. W miesiącu grudniu zorganizowaliśmy spotkanie świąteczno-noworoczne, na którym oprócz życzeń przekazaliśmy upominki członkom jubilatom naszego Koła, którzy dotarli do wieku 60 i 60 plus i którym życzę dalszych jubileuszy. W ramach Federacji Służb Mundurowych wzięliśmy udział w spotkaniu na zaproszenie Organizacji Emeryckiej Policji ze Starej Lubowni. W trakcie tego spotkania członkowie tej organizacji wystąpili z propozycją przystąpienia do naszego Stowarzyszenia na co nasz statut zezwala. Wstępne rozmowy zostały przeprowadzone i czekamy na ruch ze strony Słowaków. Spotkaliśmy się z naszym najstarszym Członkiem Seniorem Janem Adamskim z Krynicy – 94 lata- który został odznaczony przez Zarząd Główny SEiRP odznaką „Za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP”. Przekazaliśmy mu również upominek w postaci zegara wskazującego czas w przeciwna stronę.. Jednym z elementów naszej działalności są również spotkania z Komendantem Miejskim Policji w Nowym Sączu w trakcie których przekazujemy Mu informacje o naszych problemach z wnioskami o ich rozwiązanie w ramach posiadanych kompetencji. Chciałbym Wam zakomunikować, że Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego i można a nawet powinniśmy 1% podatku odpisać na jego cele. Na koniec tej wyliczanki chciałbym nieskromnie przyznać, że jako jedno z nielicznych w Polsce Kół SEiRP mamy swoją stronę internetową. Za jej uruchomienie winni jesteśmy wdzięczność naszemu członkowi Jurkowi Węgrzynowi oraz administratorowi strony Jurkowi Ogorzałkowi. A czego nam się nie udało zrobić. Nie pojechaliśmy w Bieszczady. Był to okres gdy byliśmy bez siedziby i trudno było się skrzyknąć na wyjazd. Nie wybraliśmy się również na grzyby. Tu nam psikusa sprawiła natura. Grzyby przestały rosnąć. Widocznie doniesiono im , że po nie się wybieramy. Nie do końca wychodzi nam podejście do integracji z organizacjami emeryckimi cywilnymi z terenu miasta. Myślę, że trzeba będzie przełamać narosłe przez lata uprzedzenia.
 
Koleżanki i Koledzy:
 
Działalność naszego Koła o takiej już liczbie członków nie była by możliwa bez zaangażowania wszystkich członków Zarządu. Nasze współdziałanie rodziło się w bólach, nie zawsze zgadzaliśmy się co do kierunków działania. Pojawiały się również sprzeczności „interesów” co skutkowało odejściem z naszych szeregów kilku kolegów. Lecz nie w ilości ale w jakości siła. Nie chciałbym tutaj wystawiać nikomu laurek ale nie wyobrażam sobie działalności Koła bez jego Zarządu w takim składzie w jakim funkcjonował. Jego profesjonalizm może napawać tylko optymizmem. Skorzystają na tym nasi członkowie. Wracając do spraw przyziemnych ale istotnych. Statut precyzuje jednoznacznie – kto zalega ze składkami przez okres 6 miesięcy zostaje skreślony z listy członków. My staramy się być elastyczni, czekamy, dzwonimy, wysyłamy pisma ale jeśli mija 12 miesięcy to szanujmy się, musimy podjąć w tej sprawie kroki przewidziane statutem. W przeciwnym wypadku musieli byśmy odprowadzić do Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie składki za członków, którzy tych składek nie płacą. Nie chciałbym kończyć mojego sprawozdania tak pesymistycznie. Korzystając z okazji chciałbym złożyć serdeczne życzenia imieninowe wszystkim Jerzym, Leonom, Markom, Jarosławom, Grzegorzom, Aleksandrom, Marzenom oraz tym, którzy na przykład wczoraj obchodzili urodziny. Niech będą członkami Stowarzyszenia jak najdłużej. Wszystkim dziękuję za obecność na zebraniu i proszę o aktywny w nim udział.
 
Dziękuję za uwagę.
 
 
W dalszej części posiedzenia zostały przedstawione sprawozdania : finansowe i komisji rewizyjnej. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie.
 
Podczas obrad wyróżniającym się członkom naszego Koła wręczono medale i odznaczenia przyznane przez Zarząd Główny  SEiRP w Warszawie. Odznaczenia te wręczył uczestniczący w naszych obradach Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie- Andrzej Czopek oraz Prezes Koła Marek Sadlisz.
 
Medalem uhonorowano Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu insp. Henryka Koziała i Danutę Niedzwiedź.
 
Zebranie Sprawozdawcze za 2011 rok zakończono podjęciem uchwał dot. działalności naszego Koła w 2012 roku.
 
Po zakończonym posiedzeniu Prezes Marek Sadlisz w imieniu całego Zarządu zaprosił wszystkich chętnych na spotkanie przy grillu w  Cieniawie.

Aktualności