Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 60 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

16.01.2017 15:01

Zaproszenie na Zabawę Karnawałową

                                                Z A P R O S Z E N I E

                                Zarząd SE i RP w Nowym Sączu zaprasza na 

 

                                            ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ

 

która odbędzie się w dniu 10.02.2017 r. od godz.18.00 w Restauracji IMPRESJA w Nowym Sączu.

Koszt udziału dla członka i współmałżonka     -  60 zł od osoby

Koszt dla osób niezrzeszonych                        - 90 zł od osoby.

Organizatorzy zapewniają gorące posiłki, zimną płytę, zimne i ciepłe napoje i ciasta. Oprawę muzyczną zapewni solista Pani Ewa.

Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane będą w każdy wtorek i piątek w godz. od 11.00-13.00 w siedzibie Zarządu do dnia 31.01.2017.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. Liczba miejsc ograniczona.

 

                                                                                            Zarząd SE i RP w Nowym Sączu

 

 

Aktualności