Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 60 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

17.10.2011 19:06

Posiedzenie Zarządu Koła - 14.11.2011 r

W dniu 14 października 2011 r w siedzibie Koła SE i RP w Nowym Sączu odbyło się posiedzenie Zarządu, któremu przewodniczył Prezes Zarządu Koła kol. Marek Sadlisz.

Tematem posiedzenia było m. innymi:


  1. obchody jubileuszu urodzin członków Koła SE i RP,

  2. organizacja zabawy andrzejkowej w miesiącu listopadzie,

  3. ustalenie terminu i formy wręczenia odznaczenia nadanego przez Zarząd Główny SE i RP kol. Janowi Adamskiemu,

  4. zapoznanie się z protokołem Komisji Rewizyjnej po przeprowadzonej kontroli finansowej,

  5. organizacja wycieczki do źródeł termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej m miesiącu listopadzie,

  6. ustalenie ilości zakupu okolicznościowych książek wydanych z okazji jubileuszu SE i RP,

  7. przekazanie informacji ze szkolenia skarbników SE i RP zorganizowanego w KWP Kraków,

  8. przedstawienie informacji dot. ściągalności składek członkowskich w br,

  9. bieżąca aktualizacja strony internetowej,

  10. wolne wnioski.


Ustalono, iż dalsze informacje dot. organizowanych imprez zostaną przekazane niezwłocznie po dograniu i ustaleniu wszystkich spraw organizacyjnych, na naszej stronie internetowej.

Aktualności