Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 60 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

15.02.2016 12:27

Zaproszenie na kulig

                          Zarząd SEiRP w Nowym Sączu zaprasza na kulig zorganizowany

        w Białce Tatrzańskiej w dniu 03.03.2016 r.

        PROGRAM:

        - wyjazd z Nowego Sącza godz.9.00 /Bulwar Narwiku/,

        - przyjazd do Nowego Targu na "Bazar"- czas wolny ok.2 godz,

        - przyjazd do Białki Tatrzańskiej ok. godz.13.00,

        - ognisko z pieczeniem kiełbasek i wyjazd saniami, w przypadku braku śniegu

           fasiongi - wozy ,

         - około godz 16.00 biesiada w pensjonacie "Perła",

         - powrót do Nowego Sącza w godzinach wieczornych.

         Koszt wyjazdu     - 70 zł    od osoby dla członków i współmałżonków,

                                 -100 zł    od osób niezrzeszonych.

         Organizatorzy zapewniają przejazd autokarem, kiełbaski, przejazd saniami, kolację.

         Napoje w własnym zakresie.

         Zgłoszenia udziału  wraz z wpłatą przyjmowane będą w każdy wtorek i piątek w siedzibie

         koła w godz.od 11.00 - 13.00 do dnia 26.02.2016.

         Liczba miejsc ograniczona.  

                                                                              Zarząd SEiRP w Nowym Sączu

                                                                                      

 

                                  

 

       

    

     

Aktualności