Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 60 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

09.01.2016 17:33

Zaproszenie na zabawę Karnawałową 2016 r.

      

 

                                                          

                   Zarząd  Stowarzyszenia  Emerytów i  Rencistów  Policyjnych  w Nowym  Sączu serdecznie zaprasza  na zabawę  karnawałową organizowaną w dniu 06 luty 2016 roku o godz. 18.00 w restauracji  „IMPRESJA” w Nowym Sączu.

Koszt  uczestnictwa dla członków i współmałżonków – 50 zł od osoby,

Koszt  uczestnictwa  dla  osób  niezrzeszonych – 80 zł od osoby.

 

Organizatorzy  zapewniają  gorące   posiłki, zimna płyta, zimne i gorące  napoje  oraz  miłą  i  przyjemną  muzykę w wykonaniu solistki.

 

Zgłoszenia  udziału  z  jednoczesnym  wniesieniem  opłaty  przyjmowane  będą  w  każdy  wtorek   i   piątek   w  godz. od  11.00 – 13.00  w siedzibie  Zarządu  Stowarzyszenia  ul.  Grottgera  50 tel. 18 442-45-25  do dnia  26.01. 2016 r. 

 LICZBA MIEJSC OGRANICZONA 

    S E R D E C Z N I E    Z A P R A S Z A M Y   W S Z Y S T K I C H   C H Ę T N Y C H   !!

                                                                                                                                                    Zarząd  SE i RP w Nowym Sączu 

Aktualności