Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 60 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

17.04.2011 11:55

Obchody XX-lecia Koła

Z okazji XX-lecia powstania naszego Stowarzyszenia Zarząd w Nowym Sączu zorganizował w dniu 3 września 2010 roku w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „LAS VEGAS” w Barcicach uroczyste spotkanie członków naszego stowarzyszenia.

 W spotkaniu tym uczestniczyło 90 osób- członków i zaproszonych gości m. innymi w osobach: 

  • podinsp.Rafał Leśniak – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu,
  • podinsp. Dariusz Urbaniak – Naczelnik Nowosądeckiego Wydziału CBŚ,
  • podinsp. Feliks Sikora- Komendant Komisariatu Policji w Starym Sączu, 
  • podinsp. Kazimierz Chochorowski- Przewodniczący NSZZ Policjantów,
  • Ryszard Wasiluk- Komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu,
  • Andrzej Czopek- Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie,
  • Stanisław Smoleń – Członek Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie,

oraz przedstawiciele Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych w Nowym Sączu i Związku Emerytów ze Słowacji na czele z Prezesem Janem Maxincakim.
 
Otwarcie uroczystego spotkania uczczono minutą ciszy pamięć naszych koleżanek i kolegów, których już wśród nas nie ma. Prezes Koła w Nowym Sączu Marek Sadlisz przedstawił krótki rys historyczny powstania i działalności Stowarzyszenia, podkreślił rolę i wkład Stowarzyszenia, jak i indywidualnego zaangażowania jego członków w działalności m. innymi w zakresie rozwoju Stowarzyszenia, które to aktualnie zrzesza ponad 190 członków, integracji środowisk służb mundurowych, organizacji wszelkiego rodzaju spotkań i wycieczek oraz zabaw okazjonalnych, a także wspierania członków wymagających pomocy i opieki. Podkreślił istotną rolę służby na tle różnych zakrętów historii, w której to od funkcjonariuszy oczekiwano przestrzegania prawa. Jednak przyszedł taki czas, że przestrzeganie prawa szkodziło. Przekonało się o tym kilkadziesiąt tysięcy naszych kolegów. Czy tylko w imię sprawiedliwości dziejowej, czy tylko zwykłej zemsty? Dowiemy się tego prawdopodobnie z książek historii i należy mieć nadzieję, że ta historia będzie tą obiektywną. W swoim wystąpieniu podkreślił także bardzo dobrą współpracę i integrację z innymi organizacjami takimi jak: NSZZ Policjantów, Kołem Emerytów przy NSZZ Policjantów, z emerytami i rencistami wojskowymi, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Miejskiej w ramach Federacji Służb Mundurowych z którymi to 17 marca 2009 roku podpisano wzajemne porozumienie o współpracy. Wiele ciepłych słów podziękowań skierował pod adresem członów Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie m.innymi Prezesa Andrzeja Czopka i Skarbnika Józefy Łozińskiej za merytoryczną pomoc w prawidłowym, sprawnym i właściwym funkcjonowaniu naszego stowarzyszenia.
Marek Sadlisz oraz obecny na naszej uroczystości Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie Andrzej Czopek odznaczyli odznakami i uhonorowali statuetkami oraz dyplomami uznania członków czynnie uczestniczących w pracach i działalności stowarzyszenia. 
 
Lista wyróżnionych:
 
Odznaka za wybitne osiągnięcia dla SEiRP:
Adamski Jan
Trojanowski Eugeniusz 


Odznaka za Zasługi z dyplomem:
Bodziony Witold
Ogorzałek Danuta
Olech Lesław
Kowalik Jan
Jakubowski Jerzy
Kowalczyk Michał
Golonka Franciszek
Gryźlak Józef 


Statuetki:
Czopek Andrzej
Koział Henryk
Leśniak Rafał
Niedzwiedź Danuta
Maxincak Jan


Dyplomy Uznania:
Chochorowski Kazimierz Sadlisz Halina
Galas Kazimierz Skalski Andrzej
Gumulak Bolesław Śmigielska Wanda
Gumulak Stanisław
Korzybska Maria
Król Zbigniew
Oksiutycz Wiesław
 
Po oficjalnych wystąpieniach i zjedzeniu uroczystego, obfitującego w smaczne dania obiadu, uczestnicy spotkania zostali zaproszeni przez gospodarza i właściciela ośrodka Wiesława Rudkowskiego na wieczorne grillowanie, gdzie w miłej i serdecznej atmosferze przy dźwiękach kapeli biesiadowano i ucztowano do późnych godzin nocnych.
Za wsparcie przygotowania wieczornej biesiady Stowarzyszenie podziękowało sponsorom w osobach: Leśniak Wiesław, Rutkowski Wiesław, Poręba Dionizy oraz Stawiarski Andrzej.
 
Opracował : Rzecznik SEiRP 
Jerzy Ogorzałek

 

 

Aktualności